Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPodešva, Jiřícs
dc.contributor.authorBěhálek, Vítcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:01:21Z
dc.date.available2012-07-11T08:01:21Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/93962
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou rozběhu soustavy pohonu mlecího kola elektrárny. V úvodu je vysvětlen princip tepelné elektrárny. Dále je uveden popis celé soustavy a funkce hydrodynamické spojky. Nejprve je vypočtena doba rozběhu elektromotoru naprázdno. Poté je řešen rozběh mlecího kola, který je závislý na naplnění a skluzu hydrodynamické spojky. Je zde popsán limit rozběhu a možné varianty výpočtu. Realizován je výpočet zjednodušený a přesný. Cílem práce a výsledkem výpočtu je navržení takové rychlosti naplnění hydrodynamické spojky, při které bude doba rozběhu co nejkratší a elektromotor se bude nacházet v pracovní oblasti momentové charakteristiky.cs
dc.description.abstractIn this bachelor thesis we will analyze the run-up of a mill wheel drive system of a power plant. First we explain the principle of a thermal power plant and then we move to description of how the whole system of the hydrodynamic coupling functions. After we calculate the time necessary for the start-up of the electric motor in idle mode, we will further deal with the start-up of the mill wheel, which is dependent on how the hydrodynamic coupling fills and slides. We describe the run-up limit and different alternatives of its calculation (simplified as well as the precise method). The objective of this thesis as well as of the calculation itself is to propose such a rate of the hydrodynamic coupling filling so that the start-up time would be as short as possible and the electric motor would be in working state of a torque characteristic.en
dc.format.extent9254182 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmlecí kolocs
dc.subjectelektrárnacs
dc.subjecthydrodynamická spojkacs
dc.subjectrozběhcs
dc.subjectmill wheelen
dc.subjectpower planten
dc.subjecthydrodynamic couplingen
dc.subjectrun-upen
dc.subjectfluid couplingen
dc.titleAnalýza rozběhu mlecího kola elektrárny.cs
dc.title.alternativeThe Power Plant Mill Wheel Run-up Analysis.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeZapoměl, Jaroslavcs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department337 - Katedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisBEH0006_FS_B2341_3901R003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam