Analýza rozběhu mlecího kola elektrárny.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/93962

Show simple item record


dc.contributor.advisor Podešva, Jiří cs
dc.contributor.author Běhálek, Vít cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:01:21Z
dc.date.available 2012-07-11T08:01:21Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/93962
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou rozběhu soustavy pohonu mlecího kola elektrárny. V úvodu je vysvětlen princip tepelné elektrárny. Dále je uveden popis celé soustavy a funkce hydrodynamické spojky. Nejprve je vypočtena doba rozběhu elektromotoru naprázdno. Poté je řešen rozběh mlecího kola, který je závislý na naplnění a skluzu hydrodynamické spojky. Je zde popsán limit rozběhu a možné varianty výpočtu. Realizován je výpočet zjednodušený a přesný. Cílem práce a výsledkem výpočtu je navržení takové rychlosti naplnění hydrodynamické spojky, při které bude doba rozběhu co nejkratší a elektromotor se bude nacházet v pracovní oblasti momentové charakteristiky. cs
dc.description.abstract In this bachelor thesis we will analyze the run-up of a mill wheel drive system of a power plant. First we explain the principle of a thermal power plant and then we move to description of how the whole system of the hydrodynamic coupling functions. After we calculate the time necessary for the start-up of the electric motor in idle mode, we will further deal with the start-up of the mill wheel, which is dependent on how the hydrodynamic coupling fills and slides. We describe the run-up limit and different alternatives of its calculation (simplified as well as the precise method). The objective of this thesis as well as of the calculation itself is to propose such a rate of the hydrodynamic coupling filling so that the start-up time would be as short as possible and the electric motor would be in working state of a torque characteristic. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 9254182 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject mlecí kolo cs
dc.subject elektrárna cs
dc.subject hydrodynamická spojka cs
dc.subject rozběh cs
dc.subject mill wheel en
dc.subject power plant en
dc.subject hydrodynamic coupling en
dc.subject run-up en
dc.subject fluid coupling en
dc.title Analýza rozběhu mlecího kola elektrárny. cs
dc.title.alternative The Power Plant Mill Wheel Run-up Analysis. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Zapoměl, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 337 - Katedra mechaniky cs
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Aplikovaná mechanika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis BEH0006_FS_B2341_3901R003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BEH0006_FS_B2341_3901R003_2012.pdf 8.825Mb PDF View/Open
BEH0006_FS_B2341_3901R003_2012_priloha.zip 23.32Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics