Show simple item record

dc.contributor.advisorKárník, Ladislavcs
dc.contributor.authorLabounek, Štěpáncs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:02:11Z
dc.date.available2012-07-11T08:02:11Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94087
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractV této bakalářské práci se zabývám konstrukčním návrhem vozíku pro manipulaci s materiálem o celkové hmotnosti do 80kg. Vozík je dvoukolový a je opatřen speciálním uspořádáním kol, které mu umožňují pohyb do schodů. Součástí návrhu bylo vypracování tří možných variant řešení a výběr optimální varianty pomocí hodnotové analýzy. Pevnostní výpočty byly provedeny v programu ANSYS a MITcalc a jsou uvedeny v přílohách práce. Dále je součástí práce 3D model vozíku, který byl vymodelován v programu PRO/Engineer Creo.cs
dc.description.abstractIn this bachleor thesis deals with the design propřed vart for material handling with a total weight up to 80kg. The car tis equipped with two-wheel and the special arrangement of Wheel with aneble it to move up the stairs. The proposal was subjekt to free possible options fir solutions and the optimal variant using value analysis. Strength calculations were carried out in ANSYS and MITcalc and they are listed in the Annexes of work. Further work is part of 3D model of the cart, whitch was modeled in PRO/Engeneer Creo.en
dc.format.extent9215915 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvozíkcs
dc.subjecttransportcs
dc.subjectmateriálcs
dc.subjectrobotcs
dc.subjecttrucken
dc.subjecttransporten
dc.subjectmaterialsen
dc.subjectroboten
dc.titleKonstrukce robotického vozíku pro transport předmětů do 80 kgcs
dc.title.alternativeConstruction Design of Robotic Vehicle for Transport Subjects into 80 Kilogramen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMihola, Milancs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robototechnikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisLAB0007_FS_B2341_2301R013_70_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record