Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorUčeň, Oldřichcs
dc.contributor.authorKrautwurst, Lukášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:02:39Z
dc.date.available2012-07-11T08:02:39Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94167
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem kleští pro manipulaci se sádrovými bloky. V bakalářské práci jsou řešeny samosvorné manipulační kleště pro manipulaci s přesným počtem 18 sádrových superbloků firmy Gypstrend s.r.o. V práci se uvádí experimentálně zjištěné koeficienty tření, kdy se dále pokračuje ve výpočtu s nižším koeficientem, který je mezi samotnými bloky. Výpočet svěrné síly potřebné k překonání síly třecí. Pomoci metody konečných prvků a softwaru Ansys Workbench 14 jsou kontrolovány čelisti kleští.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with tongs for handling the gypsum blocks. In the thesis are solved self-locking tongs to handle the exact number of 18 gypsum superblocks Gypstrend Company Ltd. The work shows experimentally determined coefficients of friction, which still continued in the calculation of a lower rate to the blocks themselves. Calculation of the compression force needed to overcome frictional forces. Finite element software Ansys Workbench and 14 are controlled jaw tongs.en
dc.format.extent4655342 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsamosvornécs
dc.subjectkleštěcs
dc.subjectsuperblokcs
dc.subjectpákacs
dc.subjectkoeficient třenícs
dc.subjectsílacs
dc.subjectself-lockingen
dc.subjecttongsen
dc.subjectsuperblocken
dc.subjectleveren
dc.subjectfrictionen
dc.subjectforceen
dc.titleKleště pro manipulaci se sádrovými blokycs
dc.title.alternativeTongs for Handling Gypsum Blocksen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKubín, Tomášcs
dc.date.accepted2012-06-13cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce strojů a zařízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKRA0030_FS_B2341_2302R010_20_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam