Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorChlebiš, Petrcs
dc.contributor.authorMinks, Jiřícs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:02:58Z
dc.date.available2012-07-11T08:02:58Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94209
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu vlastností vozidel s různou koncepcí diferenciálu. Mechanické diferenciály, které jsou v současnosti nejrozšířenější, výrazně ovlivňují výsledné chování vozidla a schopnosti trakce vozidla. Diplomová práce je tedy zaměřená na rozbor základních mechanických diferenciálu až po současně nejdokonalejší aktivní mechanické diferenciály. Součástí práce je také porovnání možností mechanického diferenciálu a elektronického diferenciálu s odděleným pohonem kol. Závěrečná část se zaměřuje na vylepšení jízdních vlastností laboratorního elektromobilu Kaipan, prostřednictvím matematického modelování v programu Matlab/Simulink. K vylepšení jízdních vlastností je využito výhod odděleného pohonu kol.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on analyzing the properties with various vehicles concepts differential. Mechanical differentials, which are currently the most widely used, strongly influence the resulting behavior of the vehicle and the vehicle's traction capabilities. This thesis is focused on the analysis of basic mechanical differential to the currently ultimate active mechanical differentials. The work is also a comparison between a mechanical differential and an electronic differential with separate drive wheels. The final section focuses on improving the handling of laboratory electric vehicle Kaipan through mathematical modeling in Matlab / Simulink. To improve the driving characteristics to reap the benefits of a separate drive wheels.en
dc.format.extent5323605 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMechanický diferenciálcs
dc.subjectaktivní kontrola stáčivé rychlostics
dc.subjectaktivní diferenciálcs
dc.subjectelektronický diferenciálcs
dc.subjectnedotáčivostcs
dc.subjectpřetáčivostcs
dc.subjectcharakteristická zatáčivostcs
dc.subjectMechanic differentialen
dc.subjectactive yaw controlen
dc.subjectactive differentialen
dc.subjectelectronic differentialen
dc.subjectundersteeringen
dc.subjectoversteeringen
dc.subjectcharacteric steeringen
dc.titleElektronický diferenciál elektromobilu s odděleným pohonem kolcs
dc.title.alternativeElectronic Differential with a Separate Electric Wheel Driveen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePalacký, Petrcs
dc.date.accepted2012-06-15cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department430 - Katedra elektronikycs
dc.thesis.degree-programMechatronikacs
dc.thesis.degree-branchAutomobilová elektronikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisMIN130_USP_N3943_3906T007_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam