Analýza požadavků na fyzickou zdatnost hasiče

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94277

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bernatíková, Šárka cs
dc.contributor.author Šikulová, Hedvika cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:03:28Z
dc.date.available 2012-07-11T08:03:28Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94277
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Tato práce je zaměřená na fyzickou zdatnost hasičů. Udává všeobecný přehled fyziologie práce se zaměřením na práci v nepříznivých klimatických podmínkách. Popisované reakce lidského těla na vysoké teploty, vysokou vlhkost a nadprůměrné pracovní nasazení se opírají se dostupnou literaturu i legislativní požadavky bezpečnosti práce. Dále práce přináší souhrn některých zahraničních studií týkajících se fyziologických projevů při výkonu povolání hasiče a porovnává je se získanými daty z provedeného experimentálního měření. Výsledkem je popis reálných podmínek při požárním zásahu včetně subjektivního vnímání tohoto prostředí hasiči a stanovení bezpečnostních kritérií pro výkon tohoto náročného povolání. cs
dc.description.abstract This master thesis focuses on the physical condition of firefighters. It gives a general overview of physiology of work with a focus on work under adverse climate conditions. The described reaction of the human body to high temperatures, high humidity and above-average work commitment based in the available literature and legislative safety requirements. Further thesis presents a summary of some foreign studies on the physiology of firefighters and compares them with the data obtained from experimental measurements carried out. The result is a description of real conditions during a fire action, including the subjective perception of the environment, firefighters and establishing safety criteria for the performance of this demanding profession. en
dc.format 51, [27] l. : il. cs
dc.format.extent 6479981 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject fyziologie člověka cs
dc.subject fyzická zdatnost hasičů cs
dc.subject práce v nepříznivých klimatických podmínkách cs
dc.subject bezpečnostní limity fyziologických projevů cs
dc.subject human physiology en
dc.subject physical condition of firefighters en
dc.subject working under adverse climate conditions en
dc.subject safety limits of physiological responses en
dc.title Analýza požadavků na fyzickou zdatnost hasiče cs
dc.title.alternative Analysis of Requirements for Firefighter’s Physical Condition en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201300614 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Dudáček, Aleš cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis SIK156_FBI_N3908_3908T006_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SIK156_FBI_N3908_3908T006_2012.pdf 6.179Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics