Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBernatíková, Šárkacs
dc.contributor.authorŠikulová, Hedvikacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:03:28Z
dc.date.available2012-07-11T08:03:28Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94277
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractTato práce je zaměřená na fyzickou zdatnost hasičů. Udává všeobecný přehled fyziologie práce se zaměřením na práci v nepříznivých klimatických podmínkách. Popisované reakce lidského těla na vysoké teploty, vysokou vlhkost a nadprůměrné pracovní nasazení se opírají se dostupnou literaturu i legislativní požadavky bezpečnosti práce. Dále práce přináší souhrn některých zahraničních studií týkajících se fyziologických projevů při výkonu povolání hasiče a porovnává je se získanými daty z provedeného experimentálního měření. Výsledkem je popis reálných podmínek při požárním zásahu včetně subjektivního vnímání tohoto prostředí hasiči a stanovení bezpečnostních kritérií pro výkon tohoto náročného povolání.cs
dc.description.abstractThis master thesis focuses on the physical condition of firefighters. It gives a general overview of physiology of work with a focus on work under adverse climate conditions. The described reaction of the human body to high temperatures, high humidity and above-average work commitment based in the available literature and legislative safety requirements. Further thesis presents a summary of some foreign studies on the physiology of firefighters and compares them with the data obtained from experimental measurements carried out. The result is a description of real conditions during a fire action, including the subjective perception of the environment, firefighters and establishing safety criteria for the performance of this demanding profession.en
dc.format51, [27] l. : il.cs
dc.format.extent6479981 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyziologie člověkacs
dc.subjectfyzická zdatnost hasičůcs
dc.subjectpráce v nepříznivých klimatických podmínkáchcs
dc.subjectbezpečnostní limity fyziologických projevůcs
dc.subjecthuman physiologyen
dc.subjectphysical condition of firefightersen
dc.subjectworking under adverse climate conditionsen
dc.subjectsafety limits of physiological responsesen
dc.titleAnalýza požadavků na fyzickou zdatnost hasičecs
dc.title.alternativeAnalysis of Requirements for Firefighter’s Physical Conditionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300614cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeDudáček, Alešcs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSIK156_FBI_N3908_3908T006_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam