Show simple item record

dc.contributor.advisorTrčka, Martincs
dc.contributor.authorVaněček, Milancs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:05Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:05Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94350
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stanovováním výše zvláštních příplatků, především u příslušníků s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby. Nejprve nastiňuje fungování jednotek požární ochrany. Podrobněji se zabývá služebním příjmem a jeho složkami, především zvláštním příplatkem. Poté rozebírá pokyny generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, jež se zabývají stanovováním výše zvláštních příplatků. Dále porovnává příslušníky vykonávající službu na stanicích typu P a C v Karlovarském kraji. V neposlední řadě se zabývá kritérii pro stanovování zvláštního příplatku.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the determination by the amount of extra money, especially for members with unevenly laid out lenght of service. Firstly, you can see the operation of fire protection. There you can find the details of income and its components, especially the special charge. Then the thesis discuss the guidelines of the General Director of the Fire Rescue Service to deal with fixing the amount of extra money. Also compares the members servis at the stations of type P and type C in the Karlovy Vary region. Finally, deals with the criterias for determining of special charges.en
dc.format49, [2] l. : il.cs
dc.format.extent2225415 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzvláštní příplatek, Hasičský záchranný sbor, příslušnícics
dc.subjectspecial charge, Fire Rescue Service, membersen
dc.titleAnalýza výjezdové činnosti příslušníků stanic typu P a Ccs
dc.title.alternativeAnalysis of Attendance Activity of Members of P and C Type Stationsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300619cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeThomitzek, Adamcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisVAN322_FBI_N3908_3908T006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record