Show simple item record

dc.contributor.advisorZavila, Ondřejcs
dc.contributor.authorKutilová, Kristýnacs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:14Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:14Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94376
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimalizací systému požární ochrany mezinárodního Letiště Karlovy Vary. První kapitola podává přehled o současné legislativě České republiky, která platí pro oblast civilního letectví a požární ochrany. Druhá kapitola se zabývá historií, současným stavem a dalším předpokládaným vývojem Letiště Karlovy Vary. Ve třetí kapitole je komplexně řešena problematika požární ochrany na Letišti Karlovy Vary, její současný stav a jsou navržena opatření pro zvýšení jejího standardu. Závěr shrnuje provedení optimalizace systému a požadavky na doplnění stávající legislativy.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the optimization of the fire protection at the Karlovy Vary International Airport. The first chapter is about Czech legislation in civil aviation and fire protection. The second chapter deals with the history, current state and future development of the Karlovy Vary Airport. The third chapter deals with the present situation of fire protection at the Karlovy Vary Airport. There are also proposed measures to increase the standard of fire protection. Conclusion summarizes executed optimization of the system. There are also requirements to modification existing legislation.en
dc.format56, [9] l. : il.cs
dc.format.extent3698567 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectcivilní letectvícs
dc.subjecthasičský záchranný sbor podnikucs
dc.subjectjednotkacs
dc.subjectletecká nehodacs
dc.subjectletištěcs
dc.subjectpožární ochranacs
dc.subjectzáchranná a požární službacs
dc.subjectcivil aviationen
dc.subjectfire rescue service organizationen
dc.subjectuniten
dc.subjectaircraft accidenten
dc.subjectairporten
dc.subjectFire Protectionen
dc.subjectrescue and fire serviceen
dc.titleAspekty požární bezpečnosti mezinárodního letiště Karlovy Varycs
dc.title.alternativeAspects of Fire Safety of Karlovy Vary International Airporten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300599cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMoravec, Karelcs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.contributor.consultantVolf, Oldřichcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKUT080_FBI_N3908_3908T006_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record