Posouzení účinků a následků výbuchů v prostředích se zvýšenou prašností a aerosolním prostředím

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94425

Show simple item record


dc.contributor.advisor Stoniš, Ondřej cs
dc.contributor.author Peštuka, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:04:35Z
dc.date.available 2012-07-11T08:04:35Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94425
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá nebezpečím výbuchů v prostorách se zvýšenou prašností a aerosolním prostředím, konkrétně v objektu pro skladování obilnin. Práce obsahuje právní rámec týkající se této problematiky, teoretické vymezení oblasti hořlavých prachů, což zahrnuje faktory ovlivňující výbuchové parametry nebezpečných prachů, popis zdrojů schopných iniciovat výbuch a možností protivýbuchové ochrany. Praktická část se věnuje popisu posuzovaného objektu a požárně technickým charakteristikám přítomných surovin. Dále byla provedena analýza rizik s cílem označit nejnebezpečnější a nejpravděpodobnější iniciační zdroje potenciálního výbuchu, následuje popis účinků a následků případné exploze. Nakonec bylo provedeno posouzení stávajících protivýbuchových opatření a navrhnuta inovativní preventivní opatření, s cílem optimalizace rizik. cs
dc.description.abstract Peštuka, T.: Assessment of the effects and consequences of explosions in environments with high dust and aerosols environment. Bachelor thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2012, 38 pages. The theme of this bachelor thesis is an explosion hazard in areas with high dusts and aerosols environment, specifically in grain storage area. The work includes the legal framework of this issue, theoretical definition of combustible dusts, which includes factors affecting explosion parameters of dangerous dusts, description of sources capable to initiating on explosion and the possibility of explosion protection. The practical part gave attention to description of the object under consideration and fire and technical characteristics of materials present in the area. In addition, a risk analysis to identify the most dangerous initial source of potential explosion, followed by a description of the effects and consequences of the explosion. Finally, it was an assessment of existing measures and proposed innovative measures in order to optimize risks. en
dc.format 40 l. : il. cs
dc.format.extent 3961095 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject nebezpečí cs
dc.subject výbuch cs
dc.subject prašné prostředí cs
dc.subject výbušná atmosféra cs
dc.subject hazard en
dc.subject explosion en
dc.subject high dust environment en
dc.subject explosive atmosphere en
dc.title Posouzení účinků a následků výbuchů v prostředích se zvýšenou prašností a aerosolním prostředím cs
dc.title.alternative Assessment of the effects and consequences of explosions in environments with high dust and aerosols environment en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200850 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Křivánek, Libor cs
dc.date.accepted 2012-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 060 - Katedra bezpečnostních služeb cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis PES139_FBI_B3908_3908R005_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
PES139_FBI_B3908_3908R005_2012.pdf 3.777Mb PDF View/Open
PES139_FBI_B3908_3908R005_2012_priloha.pdf 544.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics