Systém řízení rizika vybraných průmyslových provozů z hlediska teroristických útoků

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94426

Show simple item record


dc.contributor.advisor Stoniš, Ondřej cs
dc.contributor.author Šustala, David cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:04:36Z
dc.date.available 2012-07-11T08:04:36Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94426
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá systémem řízení rizik průmyslového provozu BIKE FUN International s. r. o. V teoretické části je řešena problematika týkající se ochrany objektů, je popsán pojem terorismus a nakonec jsou rozvedeny druhy fyzické ochrany objektů. Praktická část se zabývá aktuálním zabezpečením vybraného průmyslového provozu a možnostmi uskutečnění teroristického útoku na daný objekt. V závěru bakalářské práce je provedena analýza pomocí souvztažnosti na identifikovaná rizika v průmyslovém provozu. Výsledky jsou ověřeny analýzou možnosti poruch a jejich následků (FMEA). Na základě dosažených výsledků jsou navrhnuty inovativní opatření. cs
dc.description.abstract Bachelor thesis deals with the risk management system of an industrial plant BIKE FUN International Ltd. In the theoretical part is solved issue regarding protection of objects, is described concept of terrorism and eventually is divorced kinds of physical protection of objects. Practical part deals with current security of the selected industrial plant and the prospect of a terroristattacks on the object. At the end of bachelor thesis is made analysis with correlations on the identified risks at the industrial plant. The results are verified of analyzing the posibility of failures and their consequences (FMEA). Based on the results are propose innovative measures. en
dc.format 54 l. : il. cs
dc.format.extent 3211334 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject analýza cs
dc.subject teroristický útok cs
dc.subject elektrická požární signalizace cs
dc.subject elektrický zabezpečovací systém cs
dc.subject průmyslový provoz cs
dc.subject analysis en
dc.subject terroristattack en
dc.subject fire alarm system en
dc.subject electrical security system en
dc.subject industrial plant en
dc.title Systém řízení rizika vybraných průmyslových provozů z hlediska teroristických útoků cs
dc.title.alternative System of risk management of selected industrial plants in terms of terroristattacks en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200800 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Veselý, Václav cs
dc.date.accepted 2012-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 060 - Katedra bezpečnostních služeb cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis SUS124_FBI_B3908_3908R005_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SUS124_FBI_B3908_3908R005_2012.pdf 3.062Mb PDF View/Open
SUS124_FBI_B3908_3908R005_2012_priloha.pdf 343.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics