Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorStoniš, Ondřejcs
dc.contributor.authorŠustala, Davidcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:04:36Z
dc.date.available2012-07-11T08:04:36Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94426
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá systémem řízení rizik průmyslového provozu BIKE FUN International s. r. o. V teoretické části je řešena problematika týkající se ochrany objektů, je popsán pojem terorismus a nakonec jsou rozvedeny druhy fyzické ochrany objektů. Praktická část se zabývá aktuálním zabezpečením vybraného průmyslového provozu a možnostmi uskutečnění teroristického útoku na daný objekt. V závěru bakalářské práce je provedena analýza pomocí souvztažnosti na identifikovaná rizika v průmyslovém provozu. Výsledky jsou ověřeny analýzou možnosti poruch a jejich následků (FMEA). Na základě dosažených výsledků jsou navrhnuty inovativní opatření.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the risk management system of an industrial plant BIKE FUN International Ltd. In the theoretical part is solved issue regarding protection of objects, is described concept of terrorism and eventually is divorced kinds of physical protection of objects. Practical part deals with current security of the selected industrial plant and the prospect of a terroristattacks on the object. At the end of bachelor thesis is made analysis with correlations on the identified risks at the industrial plant. The results are verified of analyzing the posibility of failures and their consequences (FMEA). Based on the results are propose innovative measures.en
dc.format54 l. : il.cs
dc.format.extent3211334 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectteroristický útokcs
dc.subjectelektrická požární signalizacecs
dc.subjectelektrický zabezpečovací systémcs
dc.subjectprůmyslový provozcs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectterroristattacken
dc.subjectfire alarm systemen
dc.subjectelectrical security systemen
dc.subjectindustrial planten
dc.titleSystém řízení rizika vybraných průmyslových provozů z hlediska teroristických útokůcs
dc.title.alternativeSystem of risk management of selected industrial plants in terms of terroristattacksen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200800cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVeselý, Václavcs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSUS124_FBI_B3908_3908R005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam