Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorStoniš, Ondřejcs
dc.contributor.authorMrkva, Adamcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:01Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:01Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94485
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na problematiku ochrany obyvatelstva z hlediska technických prostředků systému varování a vyrozumění. Vymezuje základní pojmy týkající se oblasti včasného varování prostřednictvím koncových prvků varování. Je popisován vývoj a technické parametry sirén. Dále se věnuje analýze současného stavu systému varování a vyrozumění v oblasti obce Staré Hamry. Část této práce se také zaměřuje na zhodnocení poznatků a v neposlední řadě na návrh inovativních opatření.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the issue of protection of the population in terms of technical means of warning and notification systems. It defines concepts related to early warning through final elements of warning. Also, it describes development and technical parameters of sirens. It also analyzes the current state of warning and notification system in the area of Stare Hamry. Part of this work also focuses on assessment of situation, and finally the proposal on innovative measures.en
dc.format56 l. : il.cs
dc.format.extent3575560 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectjednotný systém varování a vyrozumění, koncové prvky varování, mimořádné události, ochrana obyvatelstvacs
dc.subjectuniform system of warning and notification, final element of warning, emergency, protection of the populationen
dc.titleTechnické prostředky systému varování a vyrozumění ve vybrané oblasti a možnost jejich inovacecs
dc.title.alternativeTechnical means of warning and notification system in the selected area and the possibility of innovationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200842cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKlepáč, Jancs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMRK050_FBI_B3908_3908R005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam