Technické prostředky systému varování a vyrozumění ve vybrané oblasti a možnost jejich inovace

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94485

Show simple item record


dc.contributor.advisor Stoniš, Ondřej cs
dc.contributor.author Mrkva, Adam cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:05:01Z
dc.date.available 2012-07-11T08:05:01Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94485
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku ochrany obyvatelstva z hlediska technických prostředků systému varování a vyrozumění. Vymezuje základní pojmy týkající se oblasti včasného varování prostřednictvím koncových prvků varování. Je popisován vývoj a technické parametry sirén. Dále se věnuje analýze současného stavu systému varování a vyrozumění v oblasti obce Staré Hamry. Část této práce se také zaměřuje na zhodnocení poznatků a v neposlední řadě na návrh inovativních opatření. cs
dc.description.abstract This thesis focuses on the issue of protection of the population in terms of technical means of warning and notification systems. It defines concepts related to early warning through final elements of warning. Also, it describes development and technical parameters of sirens. It also analyzes the current state of warning and notification system in the area of Stare Hamry. Part of this work also focuses on assessment of situation, and finally the proposal on innovative measures. en
dc.format 56 l. : il. cs
dc.format.extent 3575560 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject jednotný systém varování a vyrozumění, koncové prvky varování, mimořádné události, ochrana obyvatelstva cs
dc.subject uniform system of warning and notification, final element of warning, emergency, protection of the population en
dc.title Technické prostředky systému varování a vyrozumění ve vybrané oblasti a možnost jejich inovace cs
dc.title.alternative Technical means of warning and notification system in the selected area and the possibility of innovation en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200842 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Klepáč, Jan cs
dc.date.accepted 2012-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 060 - Katedra bezpečnostních služeb cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis MRK050_FBI_B3908_3908R005_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MRK050_FBI_B3908_3908R005_2012.pdf 3.409Mb PDF View/Open
MRK050_FBI_B3908_3908R005_2012_priloha.pdf 341.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics