Studie řízení rizik rychlé záchranné služby z pohledu fyzické ochrany

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94508

Show simple item record


dc.contributor.advisor Konečný, Martin cs
dc.contributor.author Kučera, Leoš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:05:13Z
dc.date.available 2012-07-11T08:05:13Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94508
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na fyzickou ochranu posádky rychlé záchranné služby. Snahou bylo navržení nejen prvků fyzické ochrany, ale také technického zabezpečení sanitního vozu při provádění záchranných akcí. V úvodní části je popsána právní úprava dané problematiky. V teoretické části jsou definovány základní prvky zdravotnické záchranné služby s typy výjezdových skupin. Dále se práce zabývá charakteristikou typů agrese včetně statistického vyjádření počtu napadených záchranářů. V praktické části jsou dále uvedeny analytické metodiky ke stanovení míry rizika záchranné služby a navržení vhodných inovativních opatření vedoucí k zvýšení úrovně bezpečnosti. cs
dc.description.abstract The thesis is focused on the physical protection of the emergency medical services crew. The main aim is to design the elements of physical protection as well as technical security of the first aid car during rescue operations. The introduction describes legal essentials of the issue. In the theoretical part the basic elements of the medical emergency services with the types of emergency squad are defined. Another part refers to the types of aggression including statistical data of the number of attacked rescue workers. In the practical part analytical methodology is listed to determine the extent of the risk of emergency medical services and the appropriate innovative measures to increase crew safety are suggested. en
dc.format 46, [6] l. : il. cs
dc.format.extent 4103978 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject rychlá záchranná služba, integrovaný záchranný systém, fyzická ochrana, posádka zdravotnické záchranné služby, záchranář cs
dc.subject emergency medical services crew, integrated rescue system, physical protection, the crew of medical emergency services, rescue worker en
dc.title Studie řízení rizik rychlé záchranné služby z pohledu fyzické ochrany cs
dc.title.alternative The study of risk management crew ambulance services in view of physical protection en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200828 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Pekara, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2012-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 060 - Katedra bezpečnostních služeb cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technická bezpečnost osob a majetku cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis KUC536_FBI_B3908_3908R005_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KUC536_FBI_B3908_3908R005_2012.pdf 3.913Mb PDF View/Open
KUC536_FBI_B3908_3908R005_2012_priloha.pdf 152.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics