Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKonečný, Martincs
dc.contributor.authorKučera, Leošcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:13Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:13Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94508
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na fyzickou ochranu posádky rychlé záchranné služby. Snahou bylo navržení nejen prvků fyzické ochrany, ale také technického zabezpečení sanitního vozu při provádění záchranných akcí. V úvodní části je popsána právní úprava dané problematiky. V teoretické části jsou definovány základní prvky zdravotnické záchranné služby s typy výjezdových skupin. Dále se práce zabývá charakteristikou typů agrese včetně statistického vyjádření počtu napadených záchranářů. V praktické části jsou dále uvedeny analytické metodiky ke stanovení míry rizika záchranné služby a navržení vhodných inovativních opatření vedoucí k zvýšení úrovně bezpečnosti.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the physical protection of the emergency medical services crew. The main aim is to design the elements of physical protection as well as technical security of the first aid car during rescue operations. The introduction describes legal essentials of the issue. In the theoretical part the basic elements of the medical emergency services with the types of emergency squad are defined. Another part refers to the types of aggression including statistical data of the number of attacked rescue workers. In the practical part analytical methodology is listed to determine the extent of the risk of emergency medical services and the appropriate innovative measures to increase crew safety are suggested.en
dc.format46, [6] l. : il.cs
dc.format.extent4103978 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrychlá záchranná služba, integrovaný záchranný systém, fyzická ochrana, posádka zdravotnické záchranné služby, záchranářcs
dc.subjectemergency medical services crew, integrated rescue system, physical protection, the crew of medical emergency services, rescue workeren
dc.titleStudie řízení rizik rychlé záchranné služby z pohledu fyzické ochranycs
dc.title.alternativeThe study of risk management crew ambulance services in view of physical protectionen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200828cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePekara, Jaroslavcs
dc.date.accepted2012-05-31cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKUC536_FBI_B3908_3908R005_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam