Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDubový, Romancs
dc.contributor.authorIllík, Tomášcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:05:24Z
dc.date.available2012-07-11T08:05:24Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94532
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vnitřním havarijním plánem společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. V teoretické části jsou rozebrány právní předpisy týkající se potrubní přepravy nebezpečných látek v objektu. Praktická část se zabývá analýzou a hodnocením rizik potrubních tras amoniaku prostřednictvím metody FMEA a modelováním úniku amoniaku v kritických místech. Dále je aktualizován vnitřní havarijní plán podniku BorsodChem MCHZ, s.r.o.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the internal emergency plan of BorsodChem MCHZ, Ltd. The theoretical part of the thesis, describes legislation relating to pipeline transportation of hazardous substances in the object. The practical part deals with analysis and risk assessment of ammonia pipeline through FMEA and modeling of ammonia leak in critical points. It is updated Internal Emergency Plan for the company BorsodChem MCHZ, Ltd.en
dc.format39 l. : il. + 1 příl.cs
dc.format.extent1851735 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvnitřní havarijní plán, amoniak, analýza rizik, Aloha, potrubícs
dc.subjectinternal emergency plan, ammonia, risk analysis, Aloha, pipelineen
dc.titleAktualizace vnitřního havarijního plánu v BorsodChem MCHZ, s.r.o.cs
dc.title.alternativeUpdate of the Internal Emergency Plan of BorsodChem MCHZ, Ltd.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201300495cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHlásný, Marekcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisILL018_FBI_B3908_3908R003_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam