Aktualizace vnitřního havarijního plánu v BorsodChem MCHZ, s.r.o.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94532

Show simple item record


dc.contributor.advisor Dubový, Roman cs
dc.contributor.author Illík, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:05:24Z
dc.date.available 2012-07-11T08:05:24Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94532
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vnitřním havarijním plánem společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. V teoretické části jsou rozebrány právní předpisy týkající se potrubní přepravy nebezpečných látek v objektu. Praktická část se zabývá analýzou a hodnocením rizik potrubních tras amoniaku prostřednictvím metody FMEA a modelováním úniku amoniaku v kritických místech. Dále je aktualizován vnitřní havarijní plán podniku BorsodChem MCHZ, s.r.o. cs
dc.description.abstract The bachelor's thesis deals with the internal emergency plan of BorsodChem MCHZ, Ltd. The theoretical part of the thesis, describes legislation relating to pipeline transportation of hazardous substances in the object. The practical part deals with analysis and risk assessment of ammonia pipeline through FMEA and modeling of ammonia leak in critical points. It is updated Internal Emergency Plan for the company BorsodChem MCHZ, Ltd. en
dc.format 39 l. : il. + 1 příl. cs
dc.format.extent 1851735 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject vnitřní havarijní plán, amoniak, analýza rizik, Aloha, potrubí cs
dc.subject internal emergency plan, ammonia, risk analysis, Aloha, pipeline en
dc.title Aktualizace vnitřního havarijního plánu v BorsodChem MCHZ, s.r.o. cs
dc.title.alternative Update of the Internal Emergency Plan of BorsodChem MCHZ, Ltd. en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201300495 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Hlásný, Marek cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 050 - Katedra ochrany obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Havarijní plánování a krizové řízení cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis ILL018_FBI_B3908_3908R003_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ILL018_FBI_B3908_3908R003_2012.pdf 1.765Mb PDF View/Open
ILL018_FBI_B3908_3908R003_2012_priloha.pdf 814.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics