Problematika vysokého kotvení v hornictví

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94696

Show simple item record


dc.contributor.advisor Aldorf, Josef cs
dc.contributor.author Skopal, Jindřich cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:07:59Z
dc.date.available 2012-07-11T08:07:59Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94696
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Problematika vyztužování důlních děl je dnes velmi časté téma. V Ostravsko - karvinském revíru se při vyztužování začala vracet a používat svorníková výztuž. Zkušenosti se svorníkovou výztuží ovšem nebyly nijak velké. Samotný přínos svorníků či vysokého kotvení, se dostavil i přes složité podmínky Ostravsko – karvinského revíru. Hlavní části práce je obeznámení se svorníkovou výztuži a samotným vysokým kotvením. Pozornost kladu na vysvětlení principu spolupůsobení vysokého kotvení a obloukové výztuže. V poslední kapitole se nachází zjednodušený návrh a výpočet vysokého kotvení s obloukovou výztuží pro parametry místních černouhelných dolů. cs
dc.description.abstract The issues connected with the reinforcement of mine guns is a topic very often discussed nowadays. In the Ostrava-Karviná district, the bolted reinforcement started to be used with the reinforcement. However, the experience with bolted reinforcement was not great. The benefits of bolts or high anchoring itself came eventually, even in the complex conditions of the Ostrava-Karviná district. The main part of this thesis is to be acquainted with bolted reinforcement and high anchoring itself. I also focus on the explanation of the principle of the joint influence over high anchoring and arched reinforcement. In the last chapter, there is a simplified draft and calculation of high anchoring with arched reinforcement for the parameters of the local coal mines. en
dc.format 49 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 2854383 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject svorník, vysoké kotvení, oblouková výztuž, hornictví, porubní chodba, Revyz cs
dc.subject rock bolts, high anchoring, arch reinforcement, mining, excavated corridor, Revyz en
dc.title Problematika vysokého kotvení v hornictví cs
dc.title.alternative High Anchoring Problems in the Mining en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200860 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geotechnika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis SKO289_FAST_B3607_3647R017_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SKO289_FAST_B3607_3647R017_2012.pdf 2.722Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics