Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrejsa, Martincs
dc.contributor.authorFlodr, Jakubcs
dc.date.accessioned2012-07-11T08:08:09Z
dc.date.available2012-07-11T08:08:09Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94709
dc.descriptionImport 03/08/2012cs
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je teoretické i aplikační zpracování statického řešení jednoduché střešní konstrukce nebo pláště stavebního objektu z tenkostěnných trapézových plechů. Řešený nosný systém může být tvořen prostým nosníkem, konzolou nebo spojitým nosníkem o dvou až pěti polích. Pro statické řešení byla použita metoda třímomentových rovnic kombinovaná s Clebschovou metodou. Zvláštní pozornost byla věnována zpracování zatížení, které může působit na stavební objekt, i jejich kombinacím. Pro aplikaci odvozeného výpočetního postupu bylo zvoleno prostředí Microsoft Office Excel VBA. Výpočet byl definován pomocí modulů, byla vytvořena i databáze používaných materiálů a tenkostěnných profilů, zejména firmy Satjam.cs
dc.description.abstractThe subject of thesis is theoretical and application processing static solution is simpleroof structure or shell of the building structure of thin-walled elements. Designed bearing system can be formed by simple beam, bracket or continuous beam of two to five fields. Method for static solution was used combined with three moments method and Clebsch´s method. Particular attention was given to the load processing, which may affect the building object, and their combinations. The calculation was defined by the modules and the database was created and used materials and thin-walled element, particularly Satjam company.en
dc.format43, [38] l. : il. + 1 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent19421728 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstatické řešenícs
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectnapětícs
dc.subjectvnitřní sílycs
dc.subjectposudek spolehlivostics
dc.subjectstatic solutionsen
dc.subjectdeformationen
dc.subjectstressen
dc.subjectinner strengthen
dc.subjectreliability assessmenten
dc.titleOptimalizace tenkostěnného prvku ve střešní konstrukci a plášti stavebního objektucs
dc.title.alternativeOptimization of thin-walled element in the roof and the front of the structureen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200677cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department228 - Katedra stavební mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisFLO052_FAST_B3607_3607R037_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam