Optimalizace tenkostěnného prvku ve střešní konstrukci a plášti stavebního objektu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94709

Show simple item record


dc.contributor.advisor Krejsa, Martin cs
dc.contributor.author Flodr, Jakub cs
dc.date.accessioned 2012-07-11T08:08:09Z
dc.date.available 2012-07-11T08:08:09Z
dc.date.issued 2012 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94709
dc.description Import 03/08/2012 cs
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je teoretické i aplikační zpracování statického řešení jednoduché střešní konstrukce nebo pláště stavebního objektu z tenkostěnných trapézových plechů. Řešený nosný systém může být tvořen prostým nosníkem, konzolou nebo spojitým nosníkem o dvou až pěti polích. Pro statické řešení byla použita metoda třímomentových rovnic kombinovaná s Clebschovou metodou. Zvláštní pozornost byla věnována zpracování zatížení, které může působit na stavební objekt, i jejich kombinacím. Pro aplikaci odvozeného výpočetního postupu bylo zvoleno prostředí Microsoft Office Excel VBA. Výpočet byl definován pomocí modulů, byla vytvořena i databáze používaných materiálů a tenkostěnných profilů, zejména firmy Satjam. cs
dc.description.abstract The subject of thesis is theoretical and application processing static solution is simpleroof structure or shell of the building structure of thin-walled elements. Designed bearing system can be formed by simple beam, bracket or continuous beam of two to five fields. Method for static solution was used combined with three moments method and Clebsch´s method. Particular attention was given to the load processing, which may affect the building object, and their combinations. The calculation was defined by the modules and the database was created and used materials and thin-walled element, particularly Satjam company. en
dc.format 43, [38] l. : il. + 1 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 19421728 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject statické řešení cs
dc.subject deformace cs
dc.subject napětí cs
dc.subject vnitřní síly cs
dc.subject posudek spolehlivosti cs
dc.subject static solutions en
dc.subject deformation en
dc.subject stress en
dc.subject inner strength en
dc.subject reliability assessment en
dc.title Optimalizace tenkostěnného prvku ve střešní konstrukci a plášti stavebního objektu cs
dc.title.alternative Optimization of thin-walled element in the roof and the front of the structure en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200677 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 228 - Katedra stavební mechaniky cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Konstrukce staveb cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis FLO052_FAST_B3607_3607R037_2012 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
FLO052_FAST_B3607_3607R037_2012.pdf 18.52Mb PDF View/Open
FLO052_FAST_B3607_3607R037_2012_priloha.pdf 18.49Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics