Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorStará, Marie
dc.contributor.authorČajka, Radim
dc.contributor.authorMatečková, Pavlína
dc.contributor.authorJanulíková, Martina
dc.date.accessioned2012-09-10T05:59:31Z
dc.date.available2012-09-10T05:59:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2012, roč. 12, č. 1, s. 11-16 : il.cs
dc.identifier.issn1213-1962cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/94979
dc.description.abstractPředpínání zdiva je jednou z nejpoužívanějších a současně nejúčinějších metod sanace u staticky porušených objektů. Na stavební fakultě bylo vyrobeno laboratorní zařízení právě pro bližší zkoumání chování předpínaného zdiva. A to konkrétně pro měření deformací zděného rohu především v okolí kotevních desek, které slouží pro přenos předpínacích sil do zdiva. Měření bylo provedeno pro dvě hodnoty předpínacích sil. Předpětí bylo instalováno v obou směrech. Dále je zde okrajově pojednáno, jak se budou vytvářet numerické modely pro srovnání s provedenými měřeními.cs
dc.format.extent621527 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavebnícs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.titleLaboratorní měření předpjatého zdivacs
dc.title.alternativeLaboratory measurement of prestressed masonrycs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enPrestressing masonry is one of the most common and concurrently the most efective metod redevelopment. At Faculty of Civil Engeneering was constructed laboratory equipment for closer examination of the behavior of tensioned masonry. Specifically for measuring the deformation of brick corner mainly around the anchor plates that used for transmission of tensile forces into masonry. Measurenets were performed for two values of prestressing forces. Preload was installed in both directions. There is also marginally discussed how they will develop numerical models for comparison with measurements made.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam