Laboratorní měření předpjatého zdiva

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94979

Show simple item record


dc.contributor.author Stará, Marie
dc.contributor.author Čajka, Radim
dc.contributor.author Matečková, Pavlína
dc.contributor.author Janulíková, Martina
dc.date.accessioned 2012-09-10T05:59:31Z
dc.date.available 2012-09-10T05:59:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2012, roč. 12, č. 1, s. 11-16 : il. cs
dc.identifier.issn 1213-1962 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94979
dc.description.abstract Předpínání zdiva je jednou z nejpoužívanějších a současně nejúčinějších metod sanace u staticky porušených objektů. Na stavební fakultě bylo vyrobeno laboratorní zařízení právě pro bližší zkoumání chování předpínaného zdiva. A to konkrétně pro měření deformací zděného rohu především v okolí kotevních desek, které slouží pro přenos předpínacích sil do zdiva. Měření bylo provedeno pro dvě hodnoty předpínacích sil. Předpětí bylo instalováno v obou směrech. Dále je zde okrajově pojednáno, jak se budou vytvářet numerické modely pro srovnání s provedenými měřeními. cs
dc.format.extent 621527 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební cs
dc.rights © Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.title Laboratorní měření předpjatého zdiva cs
dc.title.alternative Laboratory measurement of prestressed masonry cs
dc.type article cs
dc.description.abstract-en Prestressing masonry is one of the most common and concurrently the most efective metod redevelopment. At Faculty of Civil Engeneering was constructed laboratory equipment for closer examination of the behavior of tensioned masonry. Specifically for measuring the deformation of brick corner mainly around the anchor plates that used for transmission of tensile forces into masonry. Measurenets were performed for two values of prestressing forces. Preload was installed in both directions. There is also marginally discussed how they will develop numerical models for comparison with measurements made. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View Description
03_stara.pdf 606.9Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics