Možnosti využití mitigačních opatření při regeneraci brownfields

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/94980

Show simple item record


dc.contributor.author Endel, Stanislav
dc.contributor.author Peterová, Jana
dc.date.accessioned 2012-09-10T06:11:52Z
dc.date.available 2012-09-10T06:11:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2012, roč. 12, č. 1, s. 17-24 : il. cs
dc.identifier.issn 1213-1962 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/94980
dc.description.abstract V každém městě najdeme plochu, která je opuštěná, nevyužitá a postupně chátrá – brownfield. Často se přemýšlí pouze o kompletní revitalizaci či rekonstrukci plochy. Takové řešení je ovšem věcně, finančně i časově velmi nákladné. Pro zlepšení stavu brownfields však můžeme udělat řadu tzv. mitigačních opatření. Článek popisuje zejména způsoby aplikace těchto opatření na brownfields a uvádí několik příkladů takových aplikací v zahraničí. cs
dc.format.extent 843636 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební cs
dc.rights © Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.title Možnosti využití mitigačních opatření při regeneraci brownfields cs
dc.title.alternative Possibilities of mitigation measures utilization at brownfield regeneration cs
dc.type article cs
dc.description.abstract-en Every city has an area, which is abandoned, unused and gradually dilapidated – brownfield. One often thinks about only complete revitalization or reconstruction of area. However, this solution is very expensive to materials, money and time. We can do many so called mitigation measures for improvement of brownfield. This article describes mainly ways of application of those measures to brownfields and states some examples of applications in foreign countries. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View Description
04_endel.pdf 823.8Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics