Vliv vybraných parametrů nelineární analýzy betonových konstrukcí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95006

Show simple item record


dc.contributor.author Sucharda, Oldřich
dc.contributor.author Brožovský, Jiří
dc.date.accessioned 2012-09-10T08:35:36Z
dc.date.available 2012-09-10T08:35:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2012, roč. 12, č. 1, s. 151-158 : il. cs
dc.identifier.issn 1213-1962 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95006
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá srovnáním numerických výpočtů s experimentem pro různé parametry počáteční podmínky plasticity u fyzikálně nelineární analýzy. Dále se příspěvek zabývá ověřením vlivu geometrické nelinearity dle teorie 2. řádu a vlastní tíhy konstrukce na výpočet. Použitý konstitutivní model betonu kombinuje Chen-Chenovu podmínku plasticity a model zpevnění vypracovaný Ohtanim. Modelovaným experimentem zvoleným pro parametrickou studii je železobetonový nosník, který je zatížený dvěma silami. cs
dc.format.extent 1049044 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební cs
dc.rights © Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.title Vliv vybraných parametrů nelineární analýzy betonových konstrukcí cs
dc.title.alternative Effect of selected parameters of non-linear analysis of concrete structures cs
dc.type article cs
dc.description.abstract-en The paper deals with a comparison of numerical calculations with experiment for different parameters of initial plasticity conditions by non-linear analysis. The paper also deals with a verification of the geometric non-linearity effect as per the theory of 2nd order and structural weight. The used constitutive model combines Chen-Chen condition of plasticity and Ohtani concept of hardening. The modelled experiment chosen for parametric study is reinforced concrete beam which is loaded by two forces. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View Description
20_sucharda.pdf 1.000Mb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics