Využití MKP k modelování stropních konstrukcí při cyklickém zatěžování

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95009

Show simple item record


dc.contributor.author Wünsche, Martin
dc.date.accessioned 2012-09-10T08:52:21Z
dc.date.available 2012-09-10T08:52:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2012, roč. 12, č. 1, s. 165-170 : il. cs
dc.identifier.issn 1213-1962 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95009
dc.description.abstract Pro účely studie chování dřevěných konstrukcí při cyklickém zatížení byla provedena počítačová analýza u jednoho typu stropní konstrukce. Úloha byla brána jako parametrický problém, kde parametrem byla tloušťka záklopu a tuhost spojovacích elementů. Výsledky poskytují informace o tuhosti v rovině stropu a smykové tuhosti spojovacích prostředků. Tato simulace může sloužit jako měřítko modelu pro stanovení napětí a identifikace mechanických vlastností. cs
dc.format.extent 862510 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební cs
dc.rights © Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.title Využití MKP k modelování stropních konstrukcí při cyklickém zatěžování cs
dc.title.alternative Using FEM to modelling of ceiling structures under cyclic loading cs
dc.type article cs
dc.description.abstract-en For the purposes of wooden ceilings behaviour a numerical analysis was performed by the one type of a wooden floor with the single planking. The results provide information about in-plane stiffness of the floors and the shear stiffness of elements substituting the nail joints. It serves as a benchmark model used in the stress calculation and identification of the mechanical properties. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View Description
22_wunsche2.pdf 842.2Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics