Optimalizace návrhu vzduchotechnické jednotky pomocí LCC analýzy

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95011

Show simple item record


dc.contributor.author Drda, Milan
dc.contributor.author Martiník, Lubomír
dc.date.accessioned 2012-09-10T09:01:19Z
dc.date.available 2012-09-10T09:01:19Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2012, roč. 12, č. 1, s. 177-182 : il. cs
dc.identifier.issn 1213-1962 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95011
dc.description.abstract V dnešní době se společnost čím dál více zaměřuje na hodnocení budov z hlediska spotřeby energie. Je třeba se zaměřit i na energetické hodnocení strojních zařízení, které zajišťují vnitřní prostředí budovy. Tento článek krátce seznamuje s pojmy energetického hodnocení těchto zařízení používaných pro zajištění interního mikroklimatu. Dále autoři vysvětlují význam LCC analýzy již ve fázi návrhu vzduchotechnické jednotky. V příspěvku je také představen LCC nástroj vytvořený při spolupráci výrobce vzduchotechnických jednotek Remak a. s. a VŠB – TU Ostrava. cs
dc.format.extent 907851 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební cs
dc.rights © Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.title Optimalizace návrhu vzduchotechnické jednotky pomocí LCC analýzy cs
dc.title.alternative Optimizing the design of air handling unit via LCC analysis cs
dc.type article cs
dc.description.abstract-en Current society is more focused on the evaluation of energy consumption of buildings. It is necessary to focus on the evaluation of energy consumption of machineries used to create internal microclimate. This article shortly presents some terms used to evaluate energy efficiency of these machineries used to create internal microclimate. In addition, authors explain the importance of analysis of AHU (air handling unit) via LCC at the concept stage air handling units. The paper also introduces LCC tool created during cooperation with Remak a. s. and VŠB – TU Ostrava. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View Description
24_drda.pdf 886.5Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics