Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJonšta, Zdeněkcs
dc.contributor.authorDuda, Rostislavcs
dc.date.accessioned2012-10-30T09:52:52Z
dc.date.available2012-10-30T09:52:52Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/95615
dc.descriptionImport 30/10/2012cs
dc.description.abstractPráce je zaměřena na strukturní a mechanické vlastnosti amorfního SiO2, zvaného silika, ve vztahu k technologii přípravy. Tento materiál má široké využití v mnoha oblastech moderních technologií, zasahující od telekomunikační techniky až po mikroelektroniku. Navíc, díky její jednoduché struktuře, byla silika vždy považována za modelový systém pro studii vlastností amorfních materiálů. Experimentální část je věnována studiu vlivu distribuce velikosti zrn amorfního SiO2 na kinetiku slinování. Experiment byl realizován provedením jednoho, dvou, tří, resp. čtyř výpalů u identických zkušebních těles ze siliky. Dále bylo provedeno statistické vyhodnocení pevnosti v ohybu u zkušebních těles podléhajících různému počtu výpalů. Na lomových plo-chách bylo provedeno metalografické stanovení struktury.cs
dc.description.abstractThis work is focused on structural and mechanical properties of amorphous SiO2 called silica. One of the reasons for the attention devoted to this material is its widespread use in many fields of modern technologies, ranging from telecommunications to microelectronics. Moreo-ver, due to its simple structure, silica has always been considered a model system for study of the properties of amorphous materials. An experimental section is devoted to study of particle-size distribution of amorphous SiO2: effects on sintering kinetics. Realization of an experiment by carrying out several firing cycles of identical test bars made from fused silica. In the next step statistical evaluation of modulus of rupture of the test bars (fired in different number of firing cycles) was done. Metallographic evaluation of failure surface structure has been done finally.en
dc.format.extent1705260 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectamorfní SiO2cs
dc.subjectsilikacs
dc.subjectslinovánícs
dc.subjectdifuzecs
dc.subjectamorphous SiO2en
dc.subjectsilicaen
dc.subjectsinteringen
dc.subjectdiffusionen
dc.titleStudium vlivu distribuce velikosti zrn amorfního SiO2 na kinetiku slinovánícs
dc.title.alternativeStudy of particle-size distribution of amorphous SiO2: effect on sintering kineticsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKvíčala, Miroslavcs
dc.date.accepted2012-09-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department636 - Katedra materiálového inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnické materiálycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisDUD196_FMMI_B3923_3911R030_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam