Kolekce obsahuje články z časopisů (od roku 2008 do současnosti), které v době vydání článku měly impakt faktor (podle databáze InCites Journal Citation Reports společnosti Clarivate Analytics).

Přehled publikační činnosti ze všech časopisů indexovaných v době vydání článků ve Web of Science poskytuje kolekce Publikační činnost VŠB-TUO.

Recent Submissions

View more