Show simple item record

dc.contributor.advisorHonová, Ivacs
dc.contributor.authorDyluš, Přemyslcs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:33:11Z
dc.date.available2013-10-20T17:33:11Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/100738
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce mapuje surovinovou a zejména energetickou závislost EU, zabývá se zajištěním energetické bezpečnosti a analýzou vztahů s dodavatelskými partnery ropy, zemního plynu (zejména s Ruskem). Zkoumá aktuální zásoby ropy a zemní plynu v jednotlivých regionech světa a jejich spotřebu. Práce se omezuje hlavně na ropu a zemní plyn nikoli na obnovitelné zdroje surovin. Autor nabízí určité východiska pro zajištění energetické budoucnosti EU.cs
dc.description.abstractThe Diploma thesis analyses raw material and energy dependence of EU. It concerns energy security ensurence and analyses oil and natural gas suppliers relationships (especially with Russia). It studies actually oil and natural gas supplies in individual world regions and examine its consumption. This thesis is reduced only on oil and natural gas. Renewable energy is not in interests of this document. Author offers concrete ways to energy future ensurence of EU.en
dc.format.extent4043233 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsurovinová politika, energetická bezpečnost, energetická závislost, ropa, zemní plyn, plynovod Nabucco, plynovod Nord Stream, Střední Asie, Afrika, perspektivy energetických zdrojů v EU, ropné břidlice, Grónsko.cs
dc.subjectraw material policy, energy security, energy dependence, oil, natural gas, Nabucco pipeline, Nord Stream pipeline, Middle East, Africa, energy resource perspectives of EU, gas shale, Greenland.en
dc.titleEnergetická politika EU v kontextu limitovaných surovinových zdrojůcs
dc.title.alternativeEU Energy Policy in the Context of Limited Raw Material Resourcesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMinarčík, Jancs
dc.date.accepted2013-09-10cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department120 - Katedra evropské integracecs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEurosprávacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisDYL003_EKF_N6202_6210T004_00_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record