Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNoskievičová, Darjacs
dc.contributor.authorŽváčková, Monikacs
dc.date.accessioned2013-10-20T17:36:46Z
dc.date.available2013-10-20T17:36:46Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/101183
dc.descriptionImport 21/10/2013cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaobírá analýzou stávajícího fungování statistické regulace procesu krimpování ve společnosti, která produkuje výrobky z velké části určené pro automobilový průmysl. Hlavním cílem práce je odhalit slabá místa v zavedené statistické regulaci procesu krimpování a navrhnout možná zlepšení. První část bakalářské práce je soustředěna na teoretická východiska problematiky a popis výrobního procesu krimpování. Praktická část se zaměřuje na analýzu stávajícího stavu využívání statistické regulace procesu, která je provedena šetřením autora za pomocí dotazníku. Slabá místa jsou vyhodnocena pomocí Paretovy analýzy.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the analysis of the current functioning of statistical process control of crimping in a company that produces products in large part for the automotive industry. The revelation of weak points in implemented statistical process control of crimping and suggestion of possible improvements are the main objectives of this work. The first part of the thesis is focused on the theoretical basis of the problem and description of the production process of crimping. The practical part focuses on the analysis of current state of statistical process control, which is also supported by the originally designed questionnaire and its analysis. Weak points in current state of statistical process control are analysed using Pareto analysis.en
dc.format.extent2770665 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstatistická regulace procesucs
dc.subjectpraktická aplikace na proces krimpovánícs
dc.subjectstatistical process controlen
dc.subjectthe practical application of the process of crimpingen
dc.titleAnalýza aplikace statistické regulace na proces krimpovánícs
dc.title.alternativeAnalysis of Application of Statistical Process Control on Crimping Processen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHampel, Martincs
dc.date.accepted2013-09-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostics
dc.contributor.consultantMucha, Tomášcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisZVA0009_FMMI_B3922_3902R041_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam