Show simple item record

dc.contributor.advisorKresta, Alešcs
dc.contributor.authorPrachowská, Adélacs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:22:48Z
dc.date.available2014-08-05T09:22:48Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/102029
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti FINIDR, s.r.o. k 1. 1.2013 v souvislosti se vstupem nového společníka do společnosti. Ocenění je provedeno prostřednictvím dvoufázových výnosových metod DCF-Equity a EVA-Equity. Diplomová práce je, kromě úvodu a závěru, rozdělena do tří kapitol. Druhá kapitola je zaměřena na teoretická východiska oceňování podniku, a to zejména na samotný proces ocenění. Úvod třetí kapitoly je věnován charakteristice společnosti FINIDR, s.r.o. Následně je zpracována strategická, finanční a SWOT analýza. Ve čtvrté kapitole je sestaven dlouhodobý finanční plán na období let 2013 až 2017. Následně je pomocí zvolených metod stanovena tržní hodnota vlastního kapitálu společnosti a provedena analýza citlivosti. V závěru kapitoly je provedeno zhodnocení a komparace dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to determine the market value of the company FINIDR, Ltd. to January 1st 2013 with the entry of a new shareholder into the company. The value of the company is determined by using the discounted cash flow method DCF-Equity and Economic Value Added method EVA-Equity based on two phase calculation. This diploma thesis is divided into five chapters, including the introduction and the conclusion. The second chapter is focused on the theoretical bases of valuation of the company, especially on the process of valuation. Introduction of the third chapter is devoted to characteristics of the company FINIDR, Ltd. The application of the strategic, financial and SWOT analysis is introduced in this chapter too. The third chapter contains the formulation of the financial plan and the valuation of the company by means of selected methods. This chapter also contains an analysis of the sensitivity as well as summary and comparison of the results.en
dc.format.extent3236921 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoceněnícs
dc.subjectmetoda DCF-Equitycs
dc.subjectmetoda EVA-Equitycs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectnáklady kapitálucs
dc.subjectvalutationen
dc.subjectDCF-Equity methoden
dc.subjectEVA-Equity methoden
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectcost of capitalen
dc.titleStanovení hodnoty podniku pomocí vybraných metodcs
dc.title.alternativeValuation of the Company by Means of Selected Methodsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKolková, Andreacs
dc.date.accepted2014-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPRA0014_EKF_N6202_6202T010_00_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record