Show simple item record

dc.contributor.advisorStřílková, Regínacs
dc.contributor.authorVavřinová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:33:01Z
dc.date.available2014-08-05T09:33:01Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/102627
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace obchodní korporace Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně vycházející z provedené finanční analýzy. Analýza se přitom opírá o poznatky získané v teoretické části, která rozebírá nejen její celkovou podstatu, cíl, uživatele a zdroje informací, ale také jednotlivé ukazatele, které jsou pak prakticky aplikovány pro zjištění jejich vývoje, na jejichž základě jsou identifikovány příčiny nežádoucích výsledků a doporučeny kroky vedoucí ke zlepšení situace a také zhodnocena vypovídací schopnost finanční analýzy.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the assessment of the financial position of the company Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně based on the financial analysis. The analysis works with the knowledge gained from the theoretical part, which discusses not only her essence, aim, users and information resources, but also individual indicators, which are then practically applied to determine their progress on the basis are identified cases of undesirable outcomes and recommended actions to improve the situation and also is evaluated predicative ability of financial analysis.en
dc.format.extent2884168 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectdružstvocs
dc.subjectukazatelecs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjecthospodařenícs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectcooperativeen
dc.subjectbalance-sheeten
dc.subjectmanagementen
dc.subjectsolidityen
dc.subjectprofitabilityen
dc.titleVypovídací schopnost finanční analýzy v podmínkách České republikycs
dc.title.alternativePredicative Ability of Financial Analysis in Conditions of the Czech Republicen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeWolf, Petrcs
dc.date.accepted2014-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVAV0077_EKF_B6208_6202R049_00_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record