Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHakalová, Janacs
dc.contributor.authorPracná, Martinacs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:38:36Z
dc.date.available2014-08-05T09:38:36Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/102978
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je posoudit význam a obsahovou náplň přílohy k účetní závěrce v návaznosti na českou legislativu, dále charakterizovat českou společnost OPTYS, spol. s r. o. a následně zhodnotit, popřípadě navrhnout doplnění přílohy k účetní závěrce pro společnost OPTYS, spol. s r. o. Úkolem přílohy je komentovat a dále rozvádět informace obsažené v rozvaze, výkazu zisku a ztráty, popřípadě přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Avšak příloha uvádí i údaje, které rozvaha a výkaz zisku a ztráty neobsahují nebo se staly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavní účetní závěrky.cs
dc.description.abstractThe aim of my dissertation is to assess the significance and content of the notes to the financial statements according to the Czech legislation. Furthermore, I would like to characterize the Czech company OPTYS, spol. s r. o. and assess or propose amendments to the notes to the financial statements are to comment and elaborate information contained in the balance sheet, income statement or cash flow statement and statement of changes in equity. However he notes to the financial statements also provides the information which the balance sheet and income statement do not contain or they occur between the balance sheet date and the date of financial statement.en
dc.format.extent1979498 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPříloha k účetní závěrcecs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectspolečnost s ručením omezenýmcs
dc.subjectúčetní závěrkacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztráty.cs
dc.subjectNotes to the financial statementsen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectlimited liability companyen
dc.subjectfinancial statementen
dc.subjectincome statement.en
dc.titlePříloha k účetní závěrce ve zjednodušeném a plném rozsahucs
dc.title.alternativeNotes to the Financial Statements in Simply and Full Formaten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKryšková, Šárkacs
dc.date.accepted2014-06-05cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPRA0058_EKF_B6208_6202R049_00_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam