Show simple item record

dc.contributor.authorTrčka, Martin
dc.contributor.authorKlimková, Lenka
dc.contributor.authorFilipi, Bohdan
dc.contributor.authorVěžníková, Hana
dc.date.accessioned2016-02-18T08:25:27Z
dc.date.available2016-02-18T08:25:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationChemické listy. 2015, vol. 109, issue 12, s. 957-959.cs
dc.identifier.issn0009-2770
dc.identifier.issn1213-7103
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/111293
dc.description.abstractJako transformátorové oleje jsou často používány minerální, hluboce rafinované oleje, vyráběné z ropy nebo ropných derivátů. Hlavní funkcí transformátorového oleje je chlazení transformátoru rozptylem vznikajícího tepla v objemu oleje, a současně plní funkci elektroizolační. Je požadovaná přiměřeně nízká viskozita a vysoká rezistivita, které jsou co nejméně závislé na teplotě a času. Vzhledem k tomu, že se jedná o směs převážně alifatických nasycených uhlovodíků, a tedy o hořlavou kapalinu, je nutno také sledovat požárně technické vlastnosti, kam řadíme mimo jiné bod vzplanutí a bod hoření, přičemž je žádoucí, aby tyto hodnoty byly co nejvyšší (bezpečnostní listy uvádějí 145 °C zkouškou v otevřeném kelímku, nebo 130 °C zkouškou v uzavřeném kelímku metodou podle PenskyMartense). Volba olejů s těmito charakteristikami zároveň vylučuje používání látek, které se snadno odpařují, a zvy- šují tak nebezpečí v praktickém provozu, při kterém vznikají hořlavé a toxické látky. Vlivem používání (stárnutí) oleje se jeho výše uvedené vlastnosti mění. Zvýšená viskozita, případně i snížené měrné teplo oleje omezuje jeho chladicí schopnost. Snížený měrný odpor (rezistivita) oleje snižuje účinnost a zvyšuje teplotu v transformátoru, a samozřejmě i snížení bodu vzplanutí (tím i bodu varu) oleje ve výsledku znamená vyšší riziko vzniku požáru. S ohledem na uvedené skutečnosti bylo v rámci výzkumného úkolu, který se zabývá řešením požární bezpečnosti transformátorových stanic, provedeno hodnocení transformátorového oleje (Transformer Oil Y3000) s cílem zjistit vliv stárnutí na složení oleje a jeho požárně technické charakteristiky, které by mohly poukázat na zvýšené riziko požáru, což by vyvolalo nutnost reagovat na tyto změny úpravou technicko-bezpečnostních parametrů zařízení.cs
dc.format.extent701555 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherČeská společnost chemickács
dc.relation.ispartofseriesChemické listycs
dc.relation.urihttp://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2015_12_957-959.pdfcs
dc.titleVliv stárnutí transformátorového oleje na jeho bezpečnostní parametrycs
dc.title.alternativeThe influence of transformer oil aging on its safety parameterscs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enThis article evaluates the effects of aging of Transformer Oil Y3000. The important characteristics were verified and the assessment of composition changes was performed by comparison of their IR spectra and by GC-MS and TGA-DSC analysis.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.volume109cs
dc.description.issue12cs
dc.description.lastpage959cs
dc.description.firstpage957cs
dc.identifier.wos000368262200012


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record