Show simple item record

dc.contributor.advisorHakalová, Jana
dc.contributor.authorGenšerovská, Denisa Julia
dc.date.accessioned2016-11-01T13:23:06Z
dc.date.available2016-11-01T13:23:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/113353
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je popsat teoretické aspekty finanční analýzy, charakterizovat společnost ITT Holdings Czech Republic s.r.o. a vhodně aplikovat ukazatele finanční analýzy na danou společnost. Zhodnocení finanční situace společnosti bylo provedeno pomocí vhodných analýz, jako je horizontální a vertikální analýza rozvah a výkazu zisku a ztráty, analýza poměrovými ukazateli a analýza soustav ukazatelů. V závěru diplomové práce jsou shrnuty zjištěné výsledky týkající se finanční situace společnosti ITT Holdings Czech Republic s.r.o.cs
dc.description.abstractThe purpose of the diploma thesis is to describe theoretical aspects of financial analysis, characterize the company ITT Holdings Czech Republic s.r.o. and appropriate application of the indicators of financial analysis for this company. Assessment of the financial situation of the company was done through appropriate analyzes, such as horizontal and vertical analysis of balance sheet and profit and loss statement followed by analysis of financial ratios and analysis of system parameters. At the end of the diploma thesis are contained results concerning the financial situation of the company ITT Holdings Czech Republic s.r.o.en
dc.format.extent2760627 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectaktivacs
dc.subjectpasivacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectDu Pont rozkladcs
dc.subjectbonitní modelycs
dc.subjectbankrotní modelycs
dc.subjectvýsledek hospodařenícs
dc.subjectassetsen
dc.subjectliabilitiesen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial ratiosen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectvertical analysisen
dc.subjectDu Pont analysisen
dc.subjectcreditworthy modelsen
dc.subjectpredictor models of financial distressen
dc.subjectprofiten
dc.titleFinanční analýza vybrané společnosti s ručením omezenýmcs
dc.title.alternativeFinancial Analysis of the Selected Limited Liability Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMlýnek, Jiří
dc.date.accepted2016-05-23
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictví a daní
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisGEN0004_EKF_N6208_6202T049_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record