Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBilík, Petr
dc.contributor.authorŠimeček, Marek
dc.date.accessioned2017-08-23T09:28:37Z
dc.date.available2017-08-23T09:28:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119162
dc.description.abstractTato diplomová práce ze zabývá realizací mobilního testovacího zařízení moderních světlometů, pro účely firmy Varroc Lighting Systems s.r.o. Jelikož moderní světlomety nyní obsahují komplexní elektroniku na řízení LED modulů a taktéž složité mechatroniceké systémy, které využívají komunikačních sběrnic, je velmi těžké takový světlomet rychle analyzovat s elektronického hlediska, využitím jednoduchých měřících zařízení jako je multimetr. Proto firmě Varroc Lighting Systems s.r.o. vznikla potřeba na vytvoření přenosného testovacího zařízení, které bude disponovat rozhraním pro měření jednotlivých funkcí světlometu, jakož to analogových tak i sběrnicových. Tato diplomová práce se zabývá jak koncepčním návrhem tohoto zařízení, tak i finální realizací.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis describes the realization of the mobile test device of modern headlamps, manufactured by company Varroc Lighting Systems Ltd. Since modern headlamps include complex electronics for control of LED modules, and mechatronic systems with communication on bus, it is very difficult to make quick analysis of headlamp from electronic perspective, using simple measuring device such as a multimeter. Therefore, the company Varroc Lighting Systems Ltd. began need to create a portable testing device which will have an interface for measuring headlamp function, as analog and also for bus systems. This thesis contain the conceptual design of the device and the final realization.en
dc.format.extent2020389 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLINcs
dc.subjectSvětlometcs
dc.subjectProjektorový modulcs
dc.subjectNI 8476cs
dc.subjectNI 6008cs
dc.subjectLabviewcs
dc.subjectServisní kufrcs
dc.subjectLINen
dc.subjectHeadlampen
dc.subjectProjector moduleen
dc.subjectNI 8476en
dc.subjectNI 6008en
dc.subjectLabViewen
dc.subjectService boxen
dc.titleServisní přípravek pro testování automobilových světlometůcs
dc.title.alternativeService Tool for Car Headlamp Testingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŽídek, Jan
dc.date.accepted2017-06-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSIM0082_FEI_N2649_2601T004_2016
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam