Vydavatel: Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
Jazyk publikovaných příspěvků: čeština, slovenština a angličtina.
Časopis Spektrum vychází od roku 2005, 2x ročně, od 2014 pouze elektronicky.
ISSN: 1211-6920 (tištěná verze) - od roku 2014 pozastaveno
ISSN: 1804-1639 (on-line verze)
Web: Spektrum
Archiv čísel: Archiv časopisu Spektrum

Collections in this community

Recent Submissions

View more