Periodika vydávaná na VŠB-TUO a volně dostupná na internetu.
Postupně budou doplňovány další časopisy a řady ze Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO.
Kolekce obsahují plné texty článků.
Obsah kolekcí bude poskytnut ke sklízení evropským portálem DRIVER.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more