Kolekce obsahuje oficiální publikace Evropské komise v rámci informační sítě Europe Direct, získané v v elektronické podobě z Bookshopu EU.
Některé dokumenty mohou být přístupné pouze elektronicky, některé také v tištěné podobě - ty je možné vyhledat a půjčit přes katalog Ústřední knihovny VŠB - TU Ostrava.

Recent Submissions

View more