Show simple item record

dc.contributor.advisorVocetka, Michal
dc.contributor.authorKowalczyk, Tomasz
dc.date.accessioned2019-06-26T04:41:47Z
dc.date.available2019-06-26T04:41:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136852
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem efektoru pro manipulaci s dvěma druhy krabic a kartonovými proklady. Úvodní část práce seznamuje s podtlakovými úchopnými hlavicemi a vakuovými ejektory. V další části práce jsou navrženy tři varianty řešení, z kterých byla vybrána varianta optimální metodikou vícekriteriální analýzy. Dále se práce zabývá vlastní konstrukcí, potřebnými výpočty a tvorbou výkresové dokumentace. 3D model vybrané varianty je zpracován v CAD systému Creo Parametric.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on a design of end effector for manipulation with two types of cardboard boxes and cardboard leading. An introductory part acquaints us with suction cups and vacuum ejectors. In the next part of the thesis, three variants of the solution are designed, from which the optimal solution was chosen by multi-criteria analysis. Furthermore, the work deals with construction, necessary calculations and drawing documentation. 3D model of selected variant is made in CAD software Creo Parametric.en
dc.format.extent4776553 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectefektorcs
dc.subjectpřísavkacs
dc.subjectejektorcs
dc.subjectpaletizacecs
dc.subjecteffectoren
dc.subjectsuction cupen
dc.subjectvacuum generatoren
dc.subjectpalletizationen
dc.titleNávrh efektoru pro paletizaci kartonových krabiccs
dc.title.alternativeDesign of End Effector for Cardboard Box Palletizingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKonečný, Zdeněk
dc.date.accepted2019-06-10
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisKOW0030_FS_B2341_2301R013_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record