Show simple item record

dc.contributor.advisorMrkývka, Petr
dc.contributor.authorSedlářová, Michaela
dc.date.accessioned2020-07-20T12:03:19Z
dc.date.available2020-07-20T12:03:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/140055
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku financování zdravotnických systémů, a to zejména užitého v České republice. Cílem práce je nalezení stěžejních problémů, které český systém financování zdravotnictví provázejí, a navržení jejich možného řešení. V rámci práce je v dílčích kapitolách objasněna základní terminologie společně s právními předpisy, které problematiku upravují. Vymezeny jsou také vybrané zahraniční modely financování zdravotnictví společně s vytyčením výhod a nevýhod těchto. Dále se práce zabývá kontraktací, zejména mezi poskytovatelem zdravotní péče a zdravotní pojišťovnou. Rozebrána je též redistribuce financí ve zdravotnickém systému, tedy výběr prostředků a jejich přerozdělování. V poslední části jsou analyzovány vybrané zjištěné problémy českého systému společně s jejich navrženým řešením.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the issue of health systems financing, especially those used in the Czech Republic. The aim of the thesis is to find the main problems that accompany the Czech system of health care financing and to propose their possible solution. Within the thesis, the basic terminology is determined in partial chapters together with legal regulations that regulate the given field. Selected foreign models of health care financing are also defined, together with the outline of advantages and disadvantages of those. Furthermore, the thesis deals with contracting, especially between the health care provider and the health insurance company. The redistribution of finances in the health care system is also being dealt with, thus a collection of financial means and their redistribution. In the last part of the thesis, selected identified problems of the Czech system are analyzed and their solution is proposed.en
dc.format.extent3253045 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzdravotnictvícs
dc.subjectfinancování zdravotnictvícs
dc.subjectzdravotnické systémycs
dc.subjectzdravotní pojišťovnacs
dc.subjectveřejné zdravotní pojištěnícs
dc.subjectposkytovatel zdravotní péčecs
dc.subjectHealth careen
dc.subjecthealth care financingen
dc.subjecthealth systemsen
dc.subjecthealth insurance companyen
dc.subjectpublic health insuranceen
dc.subjecthealth care provideren
dc.titleFinancování zdravotnictví v České republicecs
dc.title.alternativeHealh Care Financing in the Czech Republicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBeilner, Petr
dc.date.accepted2020-06-26
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department119 - Katedra právacs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a právo v podnikánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751
dc.identifier.thesisSED0170_EKF_N6208_6208T011_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record