Show simple item record

dc.contributor.advisorOrlíková, Lucie
dc.contributor.authorKnopp, Tomáš
dc.date.accessioned2020-07-20T12:26:59Z
dc.date.available2020-07-20T12:26:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/141622
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na porovnání použitelnosti algoritmů na datech z OpenStreetMap pro účel síťových analýz. V práci je zkoumána úloha obchodního cestujícího nad daty z obcí Dolní Lomná a Horní Lomná.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on comparing algorithms on data from OpenStreetMap for the purposes of network analysis. This thesis examines traveling salesman problem with data from three municipalities of Dolní Lomná a Horní Lomná.en
dc.format.extent3079794 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOpenStreetMapcs
dc.subjectSíťové analýzycs
dc.subjectProblém obchodního cestujícíhocs
dc.subjectPostgreSQLcs
dc.subjectPostGIScs
dc.subjectPgRoutingcs
dc.subjectTSPcs
dc.subjectDijkstracs
dc.subjectalgoritmycs
dc.subjectMyGeodataCloudcs
dc.subjectOpenStreetMapen
dc.subjectNetwork analysisen
dc.subjectTraveling salesman problemen
dc.subjectPostgreSQLen
dc.subjectPostGISen
dc.subjectPgRoutingen
dc.subjectTSPen
dc.subjectDijkstraen
dc.subjectalgoritmsen
dc.subjectMyGeodataClouden
dc.titlePorovnání algoritmů obchodního cestujícího pro optimalizaci tras svozu odpadu v pgRoutingcs
dc.title.alternativeComparison of Travelling Salesman Algorithms to Optimize Waste Collection Routes in pgRoutingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKozel, Petr
dc.date.accepted2020-06-23
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.department548 - Katedra geoinformatikycs
dc.thesis.degree-programGeodézie, kartografie a geoinformatikacs
dc.thesis.degree-branchGeoinformatikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735
dc.identifier.thesisKNO0049_HGF_B1316_3646R006_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record