Seminář OA pro EIZ 2020, pořádaný AKVŠ ČR ve spolupráci s NTK a MU dne 12. 10. 2020. Videonahrávky prezentací na Youtube kanále Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Recent Submissions