Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorHomola, Vladimíren
dc.contributor.authorJirásek, Jakuben
dc.contributor.authorSivek, Martinen
dc.date.accessioned2006-04-19T20:18:32Z
dc.date.available2006-04-19T20:18:32Z
dc.date.issued2004en
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. 2004, roč. 50, č.2, s. 49-53 : il.en
dc.identifier.issn0474-8476en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/31602
dc.description.abstractV článku je popsána databázová realizace archivu mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve. Ve vytvořeném databázovém řešení jsou propojeny textové popisné informace s obrazovou (fotografickou) dokumentací uhelných nábrusů. Toto softwarové řešení umožňuje archivaci a racionální zpracování rozsáhlých souborů informací z oblasti geologických věd, ve kterých se obdobně strukturované informace vyskytují poměrně často.
dc.format.extent1069357 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologickáen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2004/L-2004-2-49-54.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostravacs
dc.titleArchiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizacecs
dc.title.alternativeArchive of micropetrographic photographs of coals from the Czech part of the Upper Silesian Basin and the implementation of its databasecs
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enIn the present article an implementation of database of archive of micropetrologic photographs of coals from Czech part of Upper Silesian Basin is described. In the designed database solution the text, i.e. descriptive information, is interconnected with image (photographic) documentation of coal polished sections. By this software solution archiving and rational processing of extensive sets of information from the domain of geological sciences is enabled in which similarly structured information relatively often occurs.
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam