Kolekce obsahuje bibliografické záznamy článků ze všech řad Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO (1949-1950, 1955-do současnosti). Naskenované plné texty článků jsou postupně doplňovány k záznamům. Přístup k plným textům je pouze pro uživatele z VŠB-TUO po přihlášení osobním číslem a LDAP heslem.

Podrobnější informace k jednotlivým řadám:

Sborník Vysoké školy báňské v Ostravě
ISSN nepřiděleno
 • Roč. 1949 a 1950: bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě
ISSN 0474-8468
 • Roč. 1955 až 1965: bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Řada společenských věd
ISSN nepřiděleno
 • Roč. 1969: bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Řada hornicko-geologická
ISSN 0474-8476
Tato kolekce obsahuje záznamy:
 • roč. 12 (1966) až roč. 36 (1993): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
 • roč. 42 (1996) až roč. 47 (2001): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
 • roč. 48 (2002) až roč. 50 (2004): bibliografické záznamy včetně volně dostupných plných textů a odkazu na plný text
 • roč. 51 (2005) a roč. 52 (2006): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů, volně dostupných plných textů a hypertextového odkazu na plný text
Od roku 2007 přejmenováno na GeoScience Engineering - plné texty dostupné na webu http://gse.vsb.cz - GeoScience Engineering (od roku 2002).

Řada hutnická
ISSN 0474-8484
č. 2/2005, 1/2006 a 1/2007 vyšly chybně pod ISSN 1210-0471 (Řada strojní)
2001-2003 řada nevycházela
Tato kolekce obsahuje záznamy:
 • roč. 12 (1966) až roč. 46 (2000): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
 • roč. 47 (2004) a roč. 48 (2005): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
 • roč. 49 (2006) až roč. 52 (2009): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Řada strojní
ISSN 1210-0471 (print)
ISSN 1804-0993 (online)
ISSN-L 1210-0471

název řady 1967-1971: řada strojnická; ISSN 0862-2485
název řady 1982-1991: řada strojní a elektrotechnická; ISSN 0862-2477
název řady 1982-1991: řada strojní a elektrotechnická; ISSN 0862-2477

Plné texty od roku 2005, číslo 2 jsou dostupné na webu: http://transactions.fs.vsb.cz/.
Tato kolekce obsahuje záznamy od roku 1967 do roku 2004, od roku 2005 viz samostatná kolekce Řada strojní.
 • roč. 13 (1967), roč. 14 (1968), roč. 17 (1971): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
 • roč. 18 (1972) až roč. 21 (1975): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
 • Roč. 24 (1978), roč.27 (1981) nebyl vydán
 • roč. 28 (1982) až roč. 54 (2008): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
 • Roč. 48 (2002) nebyl vydán
 • roč. 55 (2009) a roč. 58 (2012): bibliografické záznamy včetně plných textů

Řada stavební
ISSN 1213-1962
V tomto repozitáři záznamy umístěny v samostatné komunitě Řada stavební v rozsahu:
 • roč. 1 (2001) až roč. 4 (2004): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
 • roč. 5 (2005), roč. 7 (2/2007): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
 • roč. 6 (1/2006), roč. 7 (1/2007), roč. 8 (2008) až po současnost: bibliografické záznamy včetně volně dostupných plných textů

Řada vědecko-výzkumných ústavů
ISSN 1801-5514
 • roč. 51 (2005): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Řada elektrotechnická
ISSN 1210-048X
 • roč. 1 (1992) a roč. 2 (1996), roč. 5 (1999) a roč. 6 (2003): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Řada ekonomická
ISSN 0862-7908
 • roč. 30 (1984), roč. 34 (1988), roč. 35 (1989), roč. 37 (1991): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Od roku 1994 vychází jako ECON - ISSN 1803-3865
Bibliograficky zpracováno v katalogu monografií

Ekonomická revue
ISSN 1212-3951
V repozitáři zahrnuta v samostatné komunitě „Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues“.
Plné texty dostupné od roku 2009 na webových stránkách Ekonomická revue

Řada bezpečnostní inženýrství
ISSN 1801-1764, ISSN 1805-3238
V repozitáři zahrnuta v samostatné komunitě „Řada bezpečnostní inženýrství / Safety Engineering Series“.

Řada informatika a matematika
ISSN 1213-4279
 • roč. 1 (2001) a roč. 2 (2003): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : vydání k 500. výročí narození Georgia Agricoly (1494-1994)
 • rok 1994: bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě : zvláštní číslo
ISSN nepřiděleno
 • rok 1989: bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Recent Submissions

View more