Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/31662

Show simple item record


dc.contributor.author Marschalko, Marian en
dc.contributor.author Raclavský, Konstantin en
dc.contributor.author Dirner, Vojtech en
dc.date.accessioned 2006-04-19T20:21:01Z
dc.date.available 2006-04-19T20:21:01Z
dc.date.issued 2005 en
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. 2005, roč.51, č. 1, s. 7-25 : il. en
dc.identifier.issn 0474-8476 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/31662
dc.description.abstract V předložené publikaci je uvedena analýza změn krajinných prvků ve staré hornické oblasti, která představuje jedno dílčí zájmové území z celkového počtu 9 plánovaných oblastí (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c). Toto modelové území č.1c je vymezeno dvěma leteckými snímky z roku 1946 (653, 627) a říčním kilometrem 17,5 až 22 toku Odry (na severu soutokem této řeky s řekou Opavou, jižní hranici tvoří tzv. Polanecká spojka). Analyzovány zde byly změny krajinných prvků jako lesy, vodní plochy, zemědělské plochy, zastavěné plochy, antropogenní plochy pomocí GISu ve dvou časových řadách (letecké snímky z roku 1946 a současné topografické mapy). Výzkum byl doplněn terénním pozorováním a dokumentací. Vliv na výše uvedené změny měla dnes už bývalá těžba černého uhlí. Uvedená metodika zde byla poprvé uplatněna.
dc.format.extent 6891876 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2005/LI-2005-1-7-26.pdf
dc.title Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry cs
dc.title.alternative Former mining region from the point of view of the analysis of changes in landscape elements - river stretch from 17,5 to 22 km in the bottom land of the Oder River cs
dc.type article en
dc.description.abstract-en In the submitted publication the analysis of changes in landscape elements in the old mining region that represents one partial area of interest of the total number of 9 planned areas (1a,1b,1c,2a,2b,2c,3a,3b,3c) is presented. The model area No. 1c is determined by two aerial photographs from the year 1946 (653, 627) and the17.5 to 2-kilometre stretch of the Oder River (in the north delimited by the junction of this river with the Opava River, the south boundary is formed by a so-called Polanka connective railway). Changes in landscape elements, such as forests, water bodies, farmlands, built-up areas, anthropogenic areas were analysed by using GISs in two time series (aerial photographs from the year 1946 and present topographic maps). Researches were supplemented by field observation and documentation. The changes given above had been influenced by former hard coal mining. The methodology mentioned was applied here for the first time.

Files in this item

Files Size Format View Description
2005-1-2.pdf 6.572Mb PDF View/Open
LI-2005-1-7-26.pdf 5.761Mb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics