Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorMarschalko, Marian
dc.contributor.authorRaclavský, Konstantin
dc.contributor.authorDirner, Vojtech
dc.date.accessioned2006-04-19T20:21:01Z
dc.date.available2006-04-19T20:21:01Z
dc.date.issued2005en
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. 2005, roč. 51, č. 1, s. 7-25 : il.cs
dc.identifier.issn0474-8476
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/31662
dc.description.abstractV předložené publikaci je uvedena analýza změn krajinných prvků ve staré hornické oblasti, která představuje jedno dílčí zájmové území z celkového počtu 9 plánovaných oblastí (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c). Toto modelové území č.1c je vymezeno dvěma leteckými snímky z roku 1946 (653, 627) a říčním kilometrem 17,5 až 22 toku Odry (na severu soutokem této řeky s řekou Opavou, jižní hranici tvoří tzv. Polanecká spojka). Analyzovány zde byly změny krajinných prvků jako lesy, vodní plochy, zemědělské plochy, zastavěné plochy, antropogenní plochy pomocí GISu ve dvou časových řadách (letecké snímky z roku 1946 a současné topografické mapy). Výzkum byl doplněn terénním pozorováním a dokumentací. Vliv na výše uvedené změny měla dnes už bývalá těžba černého uhlí. Uvedená metodika zde byla poprvé uplatněna.cs
dc.format.extent6891876 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2005/LI-2005-1-7-26.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostravacs
dc.titleBývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odrycs
dc.title.alternativeFormer mining region from the point of view of the analysis of changes in landscape elements - river stretch from 17,5 to 22 km in the bottom land of the Oder Riveren
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enIn the submitted publication the analysis of changes in landscape elements in the old mining region that represents one partial area of interest of the total number of 9 planned areas (1a,1b,1c,2a,2b,2c,3a,3b,3c) is presented. The model area No. 1c is determined by two aerial photographs from the year 1946 (653, 627) and the17.5 to 2-kilometre stretch of the Oder River (in the north delimited by the junction of this river with the Opava River, the south boundary is formed by a so-called Polanka connective railway). Changes in landscape elements, such as forests, water bodies, farmlands, built-up areas, anthropogenic areas were analysed by using GISs in two time series (aerial photographs from the year 1946 and present topographic maps). Researches were supplemented by field observation and documentation. The changes given above had been influenced by former hard coal mining. The methodology mentioned was applied here for the first time.en
dc.rights.accessrestrictedAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam