Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/56921

Show simple item record


dc.contributor.author Řepka, Vlastimil
dc.contributor.author Botula, Jiří
dc.date.accessioned 2006-10-09T06:06:31Z
dc.date.available 2006-10-09T06:06:31Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. 2005, roč. 51, č. 2, s. 55-60 : il. en
dc.identifier.issn 0474-8476 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/56921
dc.description.abstract Jemné kaly z mokrého vypírání vysokopecního plynu byly v minulosti ukládány na skládky, neboť nebylo možné jejich zpracování z důvodů vyššího obsahu těžkých kovů, hlavně olova a zinku, než povolují příslušné předpisy [6]. V rámci projektu byl proveden monitoring skládek vysokopecních kalů v ostravském regionu, odebrány a analyzovány vzorky, a posléze provedeny laboratorní ověření technologie odstranění zinku a olova fyzikální, případně chemickou cestou. Takto dekontaminované staré ekologické zátěže by mohly být využity jako vsázka do aglomerace spolu s ostatními surovinami. Došlo by tak k využití odpadu a odlehčení záboru půdy. Zároveň by byly sníženy náklady na ukládání a zneškodňování vysokopecních kalů z výroby.
dc.format.extent 592741 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická en
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2005/LI-2005-2-55-60.pdf
dc.subject blast furnace mud
dc.subject sludge bed
dc.subject hydrocyclone
dc.subject non-iron metals
dc.title Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots en
dc.title.alternative Možnosti recyklace jemnozrnných hutníckých odpadů ze starých zátěží en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Fine top gas mud from washing the blast-furnace gas was deposited to the waste disposal sites in the past, because its further processing was not possible because of heavy metal content – particularly lead and zinc – higher than what is allowed by the relevant regulations [6]. The goal of the project is to monitor the waste disposal sites with top gas mud in the Ostrava region, taking and analysing the samples and following laboratory verification of the technology for physical or possibly chemical removal of zinc and lead. Such decontaminated old ecological burdens could be used as a sinter charge of agglomeration together with other raw materials - by that the waste would be used and the occupation of the land would be reduced. At the same time the cost of depositing and disposal of top gas mud from the production would be decreased.
dc.rights.access openAccess en
dc.type.version publishedVersion en
dc.type.status Peer-reviewed en

Files in this item

Files Size Format View Description
2005-2-6.pdf 578.8Kb PDF View/Open
LI-2005-2-55-60.pdf 765.4Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics