Show simple item record

dc.contributor.authorBabiuch, Marek
dc.contributor.authorŠkuta, Jaromír
dc.date.accessioned2008-01-03T13:44:56Z
dc.date.available2008-01-03T13:44:56Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2007, roč. 53, č. 1, s. 1-6 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/64554
dc.description.abstractPříspěvek popisuje práci s akcelerometry a gyroskopy. Zabývá se popisem navržené aplikace pro komunikaci těchto prvků s nadřazeným systémem. Testovací aplikace využívá komunikaci s mikrokontrolérem, digitálními gyroskopy a dotykovým LCD panelem pomocí sběrnice USB. Aplikace je vytvořena pro testování gyroskopů, akcelerometrů, sběru dat a jejich zpracování pro implementaci těchto MEMS komponent v inerciálních systémech. Tento příspěvek popisuje způsob přenosu dat z MEMS systémů do PC, návrh a realizaci přenosové cesty mezi tříosým gyroskopem a PC. Část příspěvku se věnuje návrhu měřicího řetězce a použitým technickým prostředkům. Další část příspěvku popisuje aplikaci vytvořenou v systému Control Web 5 určenou pro monitorování aktuálních hodnot z jednotlivých os tříosého gyroskopu.en
dc.format.extent1494339 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2007-1/1524.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleApplication for MEMS components testingen
dc.title.alternativeAplikace pro testování MEMS komponenten
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enThe paper is dealing with description of accelerometer and gyroscope work. The application is designed for communication testing with master system. Testing application uses communication of microcontroller and digital gyroscopes and cooperates with LCD touch screen through USB bus. Application is created for property gyroscopes testing, data acquisition and its other processing to implement these components in inertial systems. This contribution describes method of data transfer from MEMS component to PC, design and realization of communication between tri-axis gyroscope system and computer. One of contribution chapters is dealing with design of measuring chain and its technical support. The following part describes application, which was created at Control Web 5 environment. The application provides monitoring of actual values from particular axis of gyroscopes.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record