ISSN 1210-0471 (print)
ISSN 1804-0993 (online)
ISSN-L 1210-0471
Web: Řada strojní
Články otevřeně přístupné od roku 2005
Vychází 2x ročně
V roce 2009 a 2010 vyšla tři čísla
Starší ročníky do roku 2004 včetně jsou zařazeny do kolekce Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava / Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava

Tato komunita obsahuje:

  • roč. 51 (2005) až roč. 54 (2008): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
  • roč. 55 (2009) až po současnost: bibliografické záznamy včetně plných textů

Collections in this community

Recent Submissions

View more