Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorSapiński, Bogdan
dc.date.accessioned2008-07-22T11:44:41Z
dc.date.available2008-07-22T11:44:41Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2007, roč. 53, č. 2, s. 111-119 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/65968
dc.description.abstractThe paper addresses vibration reduction of a cable with a transversely attached magnetorheological (MR) damper operating in passive and controlled modes. The model of the cable-MR damper system is presented. The control algorithm for MR damper based on optimal viscous damper emulation is described. Numerical data to demonstrate MR capabilities in cable vibration reduction are provided. The efficacy of an MR damper in reducing cable vibrations is confirmed experimentally.en
dc.format.extent328940 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2007-2/1565_SAPINSKI_Bogdan_I.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleCable vibration reduction using an attached MR damperen
dc.title.alternativeRedukce vibrace kabelu pomocí MR tlumičeen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPříspěvek se týká problematiky redukce příčných vibrací kabelů s kolmě umístěným magnetorheologickým (MR) tlumičem. Je zde popsán model kabelového - MR tlumiče, dále je popsán řídicí algoritmus pro MR tlumič na bázi emulace optimimálního viskozního tlumiče. V příspěvku jsou prezentována numerická data pro demonstraci možností MR při redukci vibrace kabelu. Úspěšnost redukce těchto vibrací byla potvrzena experimentálním výzkumem.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam