Show simple item record

dc.contributor.authorJurman, Josef
dc.contributor.authorFries, Jiří
dc.date.accessioned2009-01-16T06:17:23Z
dc.date.available2009-01-16T06:17:23Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 1, s. 113-117 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/70814
dc.description.abstractIn any point of the belt contact with the drum a relative speed compensation takes place that is carried out by a slippage even when the relevant contact spots are fairly clean and dry. This leads to heat generation that is being absorbed by both materials involved – by the belt as well as by the drum. Unlike the belt, the drum lagging would increase its temperature up to a certain limit that depends on number of factors. When the lagging surface temperature is reaching appx. 60°C some structural changes in the lagging material take place and further rise of temperature can create a risk of belt inflammation and destruction of the driving unit. This can be avoided by lagging the drum with new materials that eliminate any friction on the contact surfaces and that are heat resistant.en
dc.format.extent300995 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2008-1/17.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleEfficiency increasing of belt conveyor's drive by ceramic lagging of driving pulleyen
dc.title.alternativeZvýšení účinnosti pohonů pásových dopravníků keramickým obložením hnacích bubnůen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enV každém bodě styku pásu s bubnem dochází k vzájemnému vyrovnání rychlostí, které je realizováno prokluzem a to i při relativně suchých a čistých stykových plochách. To vede k vývinu tepla absorbovaného oběma prvky – pásem i bubnem. Na rozdíl od pásu dochází na bubnu k růstu teploty až do určité ustálené meze, která závisí na řadě faktorů. Při překročení teploty povrchu bubnu cca 60°C již dochází k strukturálním změnám v materiálu obložení bubnu a při dalším růstu teploty k nebezpečí zapálení pásu a destrukci pohonné jednotky. Tomu lze zabránit obložením bubnu novými materiály, které na stykových plochách vylučují tření a jsou tepelně odolné.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record