Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorKovář, Ladislav
dc.contributor.authorBojko, Marian
dc.date.accessioned2009-01-16T06:48:06Z
dc.date.available2009-01-16T06:48:06Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 1, s. 137-144 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/70817
dc.description.abstractFor blowing gaseous technological media into the melt below the level thereof, special designs of tuyeres are used in high-temperature units. The structural design of the majority of these tuyeres considers one or more channels composed of steel tubes or formed directly in the basic refractory material of the tuyere. From the point of view of structural design of these tuyeres, it is very important to know the dependence of exit parameters of blown media on the design parameters of the tuyere; the parameters determined with one channel being taken as a basis. The contribution contains a description and chosen results of two-dimensional mathematical modelling of gaseous medium flow through a narrow channel with given dimensional parameters.en
dc.format.extent202754 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2008-1/20.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleThe determination of exit parameters of media flowing through narrow channels of bottom tuyeres of high-temperature unitsen
dc.title.alternativeUrčení výstupních parametrů médií proudících úzkými kanálky půdních dmyšen vysokoteplotních agregátůen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPro dmýchání plynných technologických médií pod hladinu taveniny se ve vysokoteplotních agregátech využívají speciální konstrukce dmyšen. Většina těchto dmyšen je konstrukčně řešena tak, že se jedná o jeden nebo více kanálků tvořených ocelovými trubicemi nebo jsou tyto kanálky vytvořeny přímo v základním žáruvzdorném materiálu dmyšny. Z hlediska konstrukčního návrhu těchto dmyšen je velmi důležité znát závislosti výstupních parametrů dmýchaných médií na konstrukčních parametrech dmyšny přičemž vycházíme z parametrů určených u jednoho kanálku. Příspěvek obsahuje popis a vybrané výsledky dvoudimenzionálního matematického modelování proudění plynného média úzkým kanálkem s danými rozměrovými parametry.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam