The determination of exit parameters of media flowing through narrow channels of bottom tuyeres of high-temperature units

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/70817

Show simple item record


dc.contributor.author Kovář, Ladislav
dc.contributor.author Bojko, Marian
dc.date.accessioned 2009-01-16T06:48:06Z
dc.date.available 2009-01-16T06:48:06Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 1, s. 137-144 : il. en
dc.identifier.issn 1210-0471 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/70817
dc.description.abstract For blowing gaseous technological media into the melt below the level thereof, special designs of tuyeres are used in high-temperature units. The structural design of the majority of these tuyeres considers one or more channels composed of steel tubes or formed directly in the basic refractory material of the tuyere. From the point of view of structural design of these tuyeres, it is very important to know the dependence of exit parameters of blown media on the design parameters of the tuyere; the parameters determined with one channel being taken as a basis. The contribution contains a description and chosen results of two-dimensional mathematical modelling of gaseous medium flow through a narrow channel with given dimensional parameters. en
dc.format.extent 202754 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní en
dc.relation.uri http://transactions.fs.vsb.cz/2008-1/20.pdf
dc.title The determination of exit parameters of media flowing through narrow channels of bottom tuyeres of high-temperature units en
dc.title.alternative Určení výstupních parametrů médií proudících úzkými kanálky půdních dmyšen vysokoteplotních agregátů en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Pro dmýchání plynných technologických médií pod hladinu taveniny se ve vysokoteplotních agregátech využívají speciální konstrukce dmyšen. Většina těchto dmyšen je konstrukčně řešena tak, že se jedná o jeden nebo více kanálků tvořených ocelovými trubicemi nebo jsou tyto kanálky vytvořeny přímo v základním žáruvzdorném materiálu dmyšny. Z hlediska konstrukčního návrhu těchto dmyšen je velmi důležité znát závislosti výstupních parametrů dmýchaných médií na konstrukčních parametrech dmyšny přičemž vycházíme z parametrů určených u jednoho kanálku. Příspěvek obsahuje popis a vybrané výsledky dvoudimenzionálního matematického modelování proudění plynného média úzkým kanálkem s danými rozměrovými parametry. en

Files in this item

Files Size Format View
2008-1-20.pdf 198.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics