Šance a ohrožení MSP v mikroregionu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/76505

Show simple item record


dc.contributor.advisor Mikoláš, Zdeněk en
dc.contributor.author Honková, Jana en
dc.date.accessioned 2009-11-18T21:00:36Z
dc.date.available 2009-11-18T21:00:36Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/76505
dc.description.abstract Náplní této bakalářské práce je problematika malého a středního podnikání v obci Velké Heraltice. Teoretická část pojednává o mikroregionu Opavsko-severozápad, konkrétně o obci Velké Heraltice. Dále je zde uvedena stručná charakteristika podnikání a teoretické poznatky. V poslední části této kapitoly jsou představeny používané metody. Praktická část je provedena analýza mikroregionu Opavsko-severozápad, kde je podrobněji popsána obec Velké Heraltice. Dále jsem analyzovala situaci jednotlivých malých a středních firem v obci. Odhaluje faktory, které jsou pro podnikání přínosné, tedy silné stránky a příležitosti, případně faktory, které působí negativně, tedy slabé stránky a ohrožení. Závěrem této kapitoly je provedena SWOT analýza vybraných malých a středních firem. V závěru práce jsou shrnuty hlavní poznatky bakalářské práce. Jsou zde také vypracovány návrhy a opatření, které mohou přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí v obci Velké Heraltice. cs
dc.description.abstract Theme of the bachelor work is problems of small and middle enterprise in village Velké Heraltice. The theoretical part is about the microregion Opavsko-severozápad, mainly about the village Velké Heraltice. This chapter also includes a brief characteristic of enterprise and theriotical knowledges. The last point of this chapter is the introduction of used methods. In the practical part is done the analysis of the microregion Opavsko-severozápad, which deals with the village Velké Heraltice. I also analysed positions of small and middle firms in this village. It discovers factors which are contributions for enterprise, so strong points and opportunities, eventually factors which are affect negatively, so weak points and threats. In the end of this chapter I practised SWOT analysis chosen small and middle firms. In the end work are summarized main knowledges of bachelor work. There are work projects and measures that are can contribute to improvement business scene in village Velké Heraltice. en
dc.format 54, [11] l. : il. cs
dc.format.extent 534387 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject šance cs
dc.subject ohrožení cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject enterprise en
dc.subject microregion en
dc.subject Opportunities en
dc.subject Threats en
dc.subject SWOT en
dc.title Šance a ohrožení MSP v mikroregionu cs
dc.title.alternative Opportunities and Threats of SMEs in the Microregion en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200904114 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Mariánek, František en
dc.date.accepted 2009-09-03 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 152 - Katedra podnikohospodářská cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika podniku cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis HON134_EKF_B6208_6208R020_00_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HON134_EKF_B6208_6208R020_00_2009.pdf 521.8Kb PDF View/Open
HON134_EKF_B6208_6208R020_00_2009_zadani.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open
HON134_EKF_B6208_6208R020_00_2009_priloha.doc 3.957Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics