Show simple item record

dc.contributor.advisorLičev, Lačezaren
dc.contributor.authorNovotný, Karelen
dc.date.accessioned2010-09-29T13:37:48Z
dc.date.available2010-09-29T13:37:48Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/78830
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvoření databázového informačního systému pro překladatelskou agenturu. Zabývá se kompletním cyklem vývoje, počínaje zadáním a návrhem, až po implementaci, testování a nasazení do provozu. Systém bude evidovat zákazníky, zaměstnance, překladatele a objednávky, které tito pomocí systému sjednali. Jejím hlavním cílem je prozkoumat rozsah a možnosti nasazení takového systému do praxe. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozsáhlou oblast, je tento systém zaměřen pouze na vytvoření objednávky a sledování jejího životního cyklu. Práce je rozdělena do 4 částí, přičemž první část se pokouší objasnit problematiku překladů, druhá část nám nastiňuje analýzu daného informačního systému, třetí část jeho implementaci a čtvrtá jeho testování.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims to create an information system suitable for a translation bureau. It covers complete proces of development ranging from specification and project design to implementation, testing and commission. The system will record customers, employees, interpreters and orders filed through the system. Main purpose of the thesis is to assess practical potential of such information system. Due to comprehensive nature of the topic, it focuses on a specific part of this process: creation of order and tracking during its life cycle. The paper is divided into 4 parts. The first one provides introduction into matters of translation, next one covers analysis of a particular information system, third part its implementation and the last one testing.en
dc.format32 l. : il. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent524313 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectpřekladatelská agenturacs
dc.subjectjazykcs
dc.subjectpřekladatelcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectuživatelcs
dc.subjectinformation systemen
dc.subjecttranslation bureauen
dc.subjectlanguageen
dc.subjectinterpreteren
dc.subjectcustomeren
dc.subjectemployeeen
dc.titleInformační systém překladatelské agenturycs
dc.title.alternativeInformation System Translation Agencyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201001060cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeLičevová, Ivaen
dc.date.accepted2010-06-01en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisNOV896_FEI_B2647_2612R025_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record