Show simple item record

dc.contributor.advisorNěmčík, Petren
dc.contributor.authorZavadilová, Evaen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:14:49Z
dc.date.available2010-09-29T14:14:49Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79514
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractCílem mé diplomové práce je pokusit se provést hodnocení finanční situace firmy FUS a HARAZIM s.r.o. v letech 2006 až 2009 pomocí vybraných nástrojů finanční analýzy a pokusit se navrhnout opatření, která by mohla vést k odstranění případných problémů a nedostatků. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První část mé práce je věnována teoretickým poznatkům týkajících se metod, nástrojů, cílů a zdrojů finanční analýzy. Druhá část mé práce je věnována stručné charakteristice podniku, jeho historii a současnosti. Ve třetí části je provedena, pomocí metodických nástrojů popsaných v první části mé práce, finanční analýza mnou zvoleného podniku. V závěru třetí části je provedeno shrnutí dosažených výsledků, z nichž jsou vyvozena doporučení.cs
dc.description.abstractThe aim of my diploma thesis is to try to evaluate the financial situation of the company FUS and HARAZIM Ltd. between years 2006 and 2009 using selected tools of financial analysis and try to propose measures, that could lead to the elimination of potential problems and deficiencies. The diploma thesis is divided into several parts . The first part of my work is devoted to the theoretical knowledge on methods, tools, resources and objectives of financial analysis. The second part of my work is devoted to brief description of the company, its history and present. In the third part is done financial analysis of selected company using the methodological tools described in the first part of my work. The end of the third part summarises the results of which are inferred recommendations.en
dc.format.extent984238 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectcíle finanční analýzycs
dc.subjectmetody finanční analýzycs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectpoměrová analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectobjectives of financial analysisen
dc.subjectmethods of financial analysisen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectvertical analysisen
dc.subjectratio analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleFinanční analýza podnikucs
dc.title.alternativeFinancial Analysis of a Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTykva, Tomášen
dc.date.accepted2010-09-08en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskáen
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisZAV108_EKF_N6208_6208T020_00_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record