Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFilipová, Lenkaen
dc.contributor.authorChovanec, Josefen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:39:18Z
dc.date.available2010-09-29T14:39:18Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/79978
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractMigrační pohyby vždy patřili k determinantám určujícím vývoj společnosti. Lze na ně pohlížet různými způsoby. Ten ekonomický se vyvíjí od konce 19. stol. a především v průběhu 20. stol., což je způsobeno kromě rozvoje ekonomické vědy i globalizačními a integračními tendencemi ve společnosti. Ekonomie se snaží analyzovat dopady na různých trzích a z toho vyvozovat závěry, které se pak formulují v imigračních politikách států. Imigrační politika ve svém důsledku ovlivňuje složení pracovní síly a tím i chod celé ekonomiky. Může se stát zdrojem ekonomického rozvoje, růstu, ale také nerovností a problémů. Proto se imigrační politika musí vyvíjet především s potřebami ekonomiky. To znamená mít takové nástroje na řízení imigračních toků, které budou liberální (podporovat konkurenci na trhu práce) a zároveň akceschopné, aby byly použitelné jak v době ekonomického růstu, tak v době hospodářské recese. Cílem práce proto bylo posoudit, zdali imigrační politika ČR odpovídá potřebám ekonomiky.cs
dc.description.abstractMigration has always determined the evolution of society every. There are many possibilities how we migration can been seen and observed. The economical one is evaluated from the end of the 19th century and had grown especially in the 20th century. The reason is the development of economics science and globalisation and integration of society. Economics try to analyse the impact of migration on markets and draw results and findings. They are then formulated in national immigration policies. Immigration policy affects composition of workforce and then the economical results. It could be the source of economical development, growth but also inconsistency and problems too. This is the reason, why it is necessary to develop the immigration policy especially with economical needs of a state. This means to have such instruments to manage immigration flows that will be liberal (to support competition on labour market), operational and usable in time of economical growth and recession to. The goal of this thesis was to asses whether the Czech immigration policy complies with the economical needs.en
dc.format.extent4659416 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMigracecs
dc.subjectmigrační teoriecs
dc.subjectpříčiny a důsledky imigracecs
dc.subjectimigrační politika ČRcs
dc.subjectzaměstnávání cizinců.cs
dc.subjectMigrationen
dc.subjectmigration theoriesen
dc.subjectcauses and effects of immigrationen
dc.subjectCzech immigration policyen
dc.subjectemployment of foreigners.en
dc.titleImigrační politika ČR a její role v ekonomicecs
dc.title.alternativeCzech Immigration Policy and Its Role in the Economyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeUhrová, Natalieen
dc.date.accepted2010-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskáen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisCHO176_EKF_N6202_6202T027_00_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam