Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠimek, Milanen
dc.contributor.authorStraková, Evaen
dc.date.accessioned2010-09-29T15:07:29Z
dc.date.available2010-09-29T15:07:29Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80526
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem „Trh práce a politika zaměstnanosti v České republice v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti“ má za cíl seznámit s politikou zaměstnanosti, kterou vytváří Česká republika v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti. První část se zabývá teoretickými přístupy k řešení problémů na trzích práce pomocí politiky zaměstnanosti. Druhá část popisuje Evropskou strategii zaměstnanosti, její vývoj a změny, kterými za dobu své existence prošla. Třetí část je zaměřena na politiku zaměstnanosti v České republice v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti. Tato část popisuje Národní program reforem ČR 2008 – 2010, politiku zaměstnanosti v ČR financovanou ze státního rozpočtu a využití Evropského sociálního fondu v ČR. Čtvrtá část je věnována návrhům a doporučením v této oblasti.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis titled “Labour Market and Employment Policy in the Czech Republic in European Employment Strategy Context” is aimed to acquire with employment policy the Czech Republic creates in accordance with European employment strategy. The first part deals with theoretical approaches to the problems at the labour market being solved by employment policy. The second part describes European employment strategy, its development and changes it went through its existence. The third part focuses on employment strategy in the Czech Republic in context with European employment strategy. This part describes a National programme of reforms of the Czech Republic within 2008 – 2010, employment policy in the Czech Republic financed by a state budget as well as use of European Social Fund in the Czech Republic. The fourth part is devoted to the suggestions and recommendations in this field.en
dc.format.extent561281 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnástroje politiky pracovního trhucs
dc.subjectEvropská strategie zaměstnanostics
dc.subjectpolitika zaměstnanosti v České republicecs
dc.subjectEvropský sociální fondcs
dc.subjecttools of labour market policyen
dc.subjectEuropean employment strategyen
dc.subjectCzech Republic employment strategyen
dc.subjectEuropean Social Funden
dc.titleTrh práce a politika zaměstnanosti v České republice v kontextu Evropské strategie zaměstnanostics
dc.title.alternativeLabour Market and Employment Policy in the Czech Republic in the Context of the European Employment Strategyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeFriedlová, Barboraen
dc.date.accepted2010-06-08en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskáen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSTR654_EKF_B6202_6202R027_2010
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam